Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe

În vigoare de la 19.05.2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere asigurarea continuităţii contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, din proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, a căror durată a fost reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere, aprobată prin Legea nr. 219/2004,

ţinând seama de faptul că neadoptarea de urgenţă a unor măsuri de ordin legislativ ar putea avea consecinţe grave asupra nevoilor locative ale chiriaşilor aflaţi în aceste imobile, elemente ce vizează interesul public şi general, constituind o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic. - Referințe (1)

Durata contractelor de închiriere privind suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe, din proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere, aprobată prin Legea nr. 219/2004, pentru care a operat tacita relocaţiune, în condiţiile prevăzute la art. 1.437 din Codul civil, este de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,
Dan Nica
p. Ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti,
Alina Mihaela Bica,
secretar de stat
Ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei,
Vasile Blaga
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 13 mai 2009.

Nr. 44.

se încarcă...