Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1171/2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, cu privire la modificările aduse anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE Număr celex: 32016D1171

În vigoare de la 12.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1) şi articolul 114, coroborate cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 privind normele de punere în aplicare a Acordului privind Spaţiul Economic European, în special articolul 1 alineatul (3) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Acordul privind Spaţiul Economic European (1) (denumit în continuare "Acordul privind SEE") a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994.

(1) JO L 1, 3.1.1994.

(2) În temeiul articolului 98 şi, în special, al articolului 102 din Acordul privind SEE, Comitetul mixt al SEE poate decide să modifice, printre altele, anexa IX la Acordul privind SEE, care conţine dispoziţii referitoare la serviciile financiare.

(3) Următoarele acte legislative se referă la servicii financiare şi urmează să fie încorporate în Acordul privind SEE:

- Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului;

- Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului;

- Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului;

- Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului;

- Regulamentul (UE) nr. 1022/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...