Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1127/2016 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2425 Număr celex: 32016R1127

În vigoare de la 14.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului, în special articolul 2 alineatul (3),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate,

întrucât:

(1) La 21 decembrie 2015, Consiliul a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2425 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001, stabilind o listă actualizată a persoanelor, grupurilor şi entităţilor cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 (denumită în continuare "lista").

(2) Consiliul a comunicat, în măsura posibilă, tuturor persoanelor, grupurilor şi entităţilor expuneri de motive care explică de ce au fost incluse pe listă.

(3) Prin intermediul unui aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Consiliul a informat persoanele, grupurile şi entităţile incluse pe listă asupra faptului că a decis menţinerea lor pe listă. De asemenea, Consiliul a informat persoanele, grupurile şi entităţile în cauză cu privire la posibilitatea de a solicita o expunere de motive a Consiliului pentru includerea lor pe listă, în cazul în care nu le fusese deja comunicată o astfel de expunere de motive.

(4) Consiliul a reexaminat lista, în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001. La efectuarea reexaminării respective, Consiliul a ţinut seama de observaţiile transmise de cei vizaţi, precum şi de informaţiile actualizate primite din partea autorităţilor naţionale competente privind statutul la nivel naţional al persoanelor şi entităţilor incluse pe listă.

(5) Consiliul a verificat dacă autorităţile competente, astfel cum sunt menţionate la articolul 1 alineatul (4) din Poziţia comună 2001/931/PESC a Consiliului, au adoptat o decizie cu privire la toate persoanele, grupurile şi entităţile în sensul că au fost implicate în acte teroriste în sensul articolului 1 alineatele (2) şi (3) din Poziţia comună 2001/931/PESC. Consiliul a stabilit că persoanelor, grupurilor şi entităţilor cărora li se aplică articolele 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC ar trebui să li se aplice în continuare măsurile restrictive specifice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2580/2001.

(6) Lista ar trebui să fie actualizată în mod corespunzător, iar Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2425 ar trebui să fie abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Lista prevăzută la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 figurează în anexa la prezentul regulament.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...