Back

Comitetul pentru transporturi terestre Comunitate/Elveţia

Decizia nr. 1/2016 privind sistemul de redevenţe pentru vehicule aplicabil în Elveţia începând cu 1 ianuarie 2017 [2016/1118] Număr celex: 22016H1118

În vigoare de la 09.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMITETUL,

având în vedere Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind transportul feroviar şi rutier de mărfuri şi călători (denumit în continuare "acordul"), în special articolul 51 alineatul (2),

întrucât:

(1) Conform articolului 40 din acord, începând cu 1 ianuarie 2001, Elveţia percepe o redevenţă nediscriminatorie pe vehicule pentru costurile pe care acestea le ocazionează ("redevenţă aplicată traficului vehiculelor grele şi legată de prestaţii"). Această redevenţă este diferenţiată în funcţie de trei categorii de norme de emisii (clase EURO).

(2) În acest scop, acordul stabileşte, la articolul 40 alineatele (2) şi (4), media ponderată a redevenţelor, redevenţa maximă pentru categoria de vehicule care sunt cele mai poluante, precum şi diferenţa maximă dintre redevenţele aferente diverselor categorii.

(3) Ţinând cont de modernizarea parcului de vehicule care circulă în Elveţia, ceea ce implică faptul că tot mai multe vehicule respectă cele mai recente norme EURO, este necesară adaptarea de către Comitetul pentru transporturi terestre Comunitate/Elveţia a repartizării categoriilor de norme EURO între cele trei categorii de redevenţe.

(4) Reducerea de 10 % faţă de nivelul categoriei de redevenţă prevăzută în Decizia nr. 1/2011 a Comitetului pentru transporturi terestre Comunitate/Elveţia din 10 iunie 2011 pentru vehiculele din clasele de emisii EURO II şi EURO III postechipate cu un sistem omologat de filtrare a particulelor ar trebui să fie menţinută în vigoare,

DECIDE:

Articolul 1

Redevenţa aferentă traficului vehiculelor grele legată de prestaţii pentru un vehicul a cărui greutate maximă autorizată nu depăşeşte 40 de tone şi care parcurge un traseu de 300 km este de:

- 372,00 de franci elveţieni pentru categoria de redevenţe 1;

- 322,80 franci elveţieni pentru categoria de redevenţe 2;

- 273,60 franci elveţieni pentru categoria de redevenţe 3.

Articolul 2

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...