Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 1110/2016 privind monitorizarea prezenţei nichelului în hrana pentru animale (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016H1110

În vigoare de la 08.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Prezenţa nichelului (Ni) în hrana pentru animale poate apărea atât din surse naturale, cât şi antropice. În plus, anumite materii prime destinate hranei pentru animale conţin nichel metalic, deoarece acesta este utilizat drept catalizator în procesul de producţie.

(2) Grupul ştiinţific pentru contaminanţii din lanţul alimentar (CONTAM) din cadrul Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) a adoptat un aviz ştiinţific privind riscurile pe care le implică prezenţa Ni în hrana pentru animale pentru sănătatea animală şi pentru cea publică, precum şi pentru mediu (1).

(1) Grupul pentru contaminanţii din lanţul alimentar al EFSA (CONTAM), 2015 Scientific Opinion on the risks to animal and public health and the environment related to the presence of nickel in feed (Aviz ştiinţific privind riscurile pe care le implică prezenţa Ni în hrana pentru animale pentru sănătatea animală şi pentru cea publică, precum şi pentru mediu). EFSA Journal 2015; 13(4): 4074, 76 pp. doi:10.2903/ j.efsa.2015.4074. http://www.efsa.europa.eu/efsajournal

(3) Grupul CONTAM a concluzionat că este puţin probabil ca Ni din hrana pentru bovine, porcine, iepuri, raţe, peşte, câini, pui, cai, ovine, caprine şi pisici să aibă un impact negativ. În ceea ce priveşte evaluarea riscurilor pentru sănătatea umană cauzate de prezenţa Ni în alimente de origine animală, Grupul CONTAM a concluzionat că, pentru populaţia medie, nivelurile actuale de expunere cronică la Ni, luând în considerare numai produsele alimentare de origine animală, ar putea fi periculoase în rândul populaţiei tinere. În ceea ce priveşte expunerea acută prin alimentaţie, grupul CONTAM a concluzionat că persoanele sensibile la nichel sunt, de asemenea, expuse riscului de a dezvolta reacţii cutanate sub formă de erupţii eczematoase prin consumul de alimente de origine animală. Prin urmare, contribuţia alimentelor de origine animală la expunerea oamenilor la Ni prin alimentaţie nu ar trebui să fie subestimată, în special în ceea ce priveşte clasele de vârstă cu un grad ridicat de expunere la Ni prin alimentaţie. Cu toate acestea, conform datelor disponibile nu s-au putut stabili ratele de transfer din hrana pentru animale la produsele alimentare de origine animală.

(4) S-a constatat că datele privind prezenţa Ni în hrana pentru animale care au fost utilizate în avizul ştiinţific al EFSA provin, în principal, dintr-un stat membru şi, prin urmare, nu sunt neapărat reprezentative pentru prezenţa Ni în hrana pentru animale în UE.

(5) Prin urmare, este necesar să se monitorizeze prezenţa Ni în hrana pentru animale la nivelul întregii UE înainte de a se lua în considerare stabilirea unor niveluri maxime de Ni în hrana pentru animale sau orice alte măsuri de gestionare a riscurilor necesare pentru a asigura un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi animale,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1. Ar trebui ca statele membre, cu implicarea activă a operatorilor din sectorul hranei pentru animale, să monitorizeze prezenţa Ni în hrana pentru animale.

2. Pentru a se asigura faptul că probele sunt reprezentative pentru lotul care face obiectul prelevării, statele membre ar trebui să urmeze procedura de prelevare de probe prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei.

3. Statele membre ar trebui să se asigure că rezultatele analizelor sunt comunicate cu regularitate către EFSA şi cel târziu până la 31 octombrie 2017, în formatul EFSA de transmitere a datelor, în conformitate cu cerinţele orientărilor EFSA privind descrierea standard a probelor (Standard Sample Description - SSD) pentru alimente şi furaje (1) şi cu cerinţele specifice suplimentare de raportare ale EFSA.

(1) http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...