Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 1111/2016 privind monitorizarea nichelului în alimente (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016H1111

În vigoare de la 08.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Nichelul este un metal larg răspândit pe suprafaţa Pământului. Nichelul este prezent în alimente şi în apa potabilă ca urmare a activităţii naturale şi antropice.

(2) Autoritatea elenă pentru siguranţa alimentară a solicitat Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (denumită în continuare "EFSA") să evalueze riscul pentru sănătatea umană reprezentat de prezenţa nichelului în alimente, în special în legume.

(3) Grupul ştiinţific pentru contaminanţii din lanţul alimentar (Grupul CONTAM) al EFSA a decis extinderea evaluării riscurilor la apa potabilă şi a adoptat un aviz ştiinţific privind riscurile pentru sănătatea publică legate de prezenţa nichelului în alimente şi în apa potabilă (1). Prezentul aviz a identificat toxicitatea pentru reproducere şi dezvoltare ca efect critic pentru caracterizarea riscurilor legate de o expunere orală cronică la nichel. O erupţie eczematoasă şi agravarea reacţiilor alergice au fost identificate ca efect critic pentru expunerea orală acută la nichel în cazul persoanelor cu sensibilitate la acest metal.

(1) Grupul pentru contaminanţii din lanţul alimentar al EFSA (CONTAM), 2015. Aviz ştiinţific privind riscurile pentru sănătatea publică legate de prezenţa nichelului în alimente şi în apa potabilă. EFSA Journal 2015;13(2):4002, 202 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4002.

(4) Datele referitoare la prezenţa nichelului în alimente şi apă potabilă au fost colectate în 15 ţări europene diferite. Cu toate acestea, având în vedere că 80% din totalul de date colectate au fost colectate într-un singur stat membru, ar fi necesar un set de date mai extinse din punct de vedere geografic pentru a verifica prezenţa nichelului în alimente în întreaga Uniune.

(5) Pentru anumite grupuri de alimente considerate de EFSA în avizul său ştiinţific ca principale surse de expunere prin alimentaţie, au fost disponibile doar date limitate referitoare la ocurenţă. În vederea adoptării unor eventuale măsuri viitoare de gestionare a riscurilor, ar fi de dorit să se dispună de mai multe informaţii cu privire la conţinutul de nichel în alimentele care fac parte din aceste grupuri,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1. Statele membre ar trebui, cu implicarea activă a operatorilor din sectorul alimentar şi a altor părţi interesate, să monitorizeze prezenţa nichelului în alimente pe parcursul anilor 2016, 2017 şi 2018. Monitorizarea ar trebui să se concentreze pe cereale, produse pe bază de cereale, preparate pentru sugari, formule de continuare, preparate pe bază de cereale pentru copii destinate sugarilor şi copiilor de vârstă mică, preparate pentru copii, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale destinate în mod specific sugarilor şi copiilor de vârstă mică, suplimente alimentare, leguminoase, fructe cu coajă lemnoasă şi seminţe oleaginoase, lapte şi produse lactate, băuturi alcoolice şi nealcoolice, zahăr şi produse de cofetărie (inclusiv cacao şi de ciocolată), fructe, legume şi produse pe bază de legume (inclusiv ciuperci), frunze uscate de ceai, părţi uscate de alte plante utilizate pentru infuzii şi moluşte bivalve.

2. Procedurile de prelevare a probelor se efectuează în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 333/2007 al Comisiei pentru a se asigura că probele sunt reprezentative pentru lotul din care au fost prelevate.

3. Probele ar trebui analizate astfel cum sunt comercializate. Conţinutul total de nichel ar trebui să fie analizat în conformitate cu standardul EN 13804:2013: "Produse alimentare - Determinarea elementelor şi a speciilor lor chimice. Consideraţii generale şi cerinţe specifice", de preferinţă prin utilizarea unei metode analitice bazate pe spectrometria de absorbţie atomică în flacără FAAS sau pe spectrometria de absorbţie atomică cu tehnică cuptor cu grafit (GFAAS), pe spectrometria cu emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-OES) sau pe spectrometria de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS).

4. Statele membre, operatorii din industria alimentară şi alte părţi interesate ar trebui să furnizeze EFSA datele monitorizării exprimate pe baza greutăţii totale, împreună cu informaţiile stabilite de EFSA, în formatul electronic de raportare stabilit de aceasta, în vederea compilării lor într-o bază de date până la data de 1 octombrie a anilor 2016, 2017 şi 2018. Datele privind prezenţa disponibile referitoare la anii precedenţi care nu au fost încă furnizate ar trebui să fie transmise potrivit aceloraşi modalităţi, cât mai curând posibil.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...