Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 1102/2016 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 4133] Număr celex: 32016D1102

În vigoare de la 27.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, în special articolul 57 primul paragraf litera (c),

întrucât:

(1) În temeiul articolului 55 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, toate statele membre au trimis Comisiei programele lor naţionale trienale privind producţia şi comercializarea produselor apicole pentru anii apicoli 2017, 2018 şi 2019.

(2) Cele 28 de programe corespund obiectivelor Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 şi conţin informaţiile necesare în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1368 al Comisiei.

(3) Contribuţia Uniunii la fiecare program naţional trebuie decisă în conformitate cu articolul 55 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, precum şi în conformitate cu articolul 4 şi articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2015/1366 al Comisiei.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a pieţelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă programele naţionale privind producţia şi comercializarea produselor apicole pentru anii 2017, 2018 şi 2019 prezentate de Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franţa, Croaţia, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Ţările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia şi Regatul Unit.

Articolul 2

Contribuţia Uniunii la programele naţionale menţionate la articolul 1 se limitează la cuantumurile maxime prevăzute în anexă pentru anii apicoli 2017, 2018 şi 2019.

Articolul 3

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...