Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 1102/2016 de aprobare a programelor naționale de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 4133]
Număr celex: 32016D1102

În vigoare de la 27.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

COMISIA EUROPEANÃ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, în special articolul 57 primul paragraf litera (c),

întrucât:

(1) În temeiul articolului 55 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, toate statele membre au trimis Comisiei programele lor naționale trienale privind producția și comercializarea produselor apicole pentru anii apicoli 2017, 2018 și 2019.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...