Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1035/2016 privind protecţia împotriva practicilor prejudiciabile în materie de preţuri în domeniul construcţiilor navale (text codificat) Număr celex: 32016R1035

În vigoare de la 01.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naţionale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 7 iulie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 15 ianuarie 2016.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 385/96 al Consiliului(2) a fost modificat de mai multe ori şi în mod substanţial(3). Din motive de claritate şi de raţionalizare, ar trebui să se codifice respectivul regulament.

(2) Regulamentului (CE) nr. 385/96 al Consiliului din 29 ianuarie 1996 privind protecţia împotriva practicilor prejudiciabile în materie de preţuri în domeniul construcţiilor navale.

(3) A se vedea anexa I.

(2) Negocierile multilaterale desfăşurate sub auspiciile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică au dus la încheierea, la 21 decembrie 1994, a unui Acord asupra condiţiilor normale de concurenţă în industria construcţiilor şi reparării navelor comerciale (denumit în continuare "Acordul privind construcţiile navale").

(3) S-a recunoscut, în cadrul Acordului privind construcţiile navale, că particularităţile tranzacţiilor privind achiziţia de nave fac imposibilă în practică aplicarea drepturilor compensatorii şi antidumping, în conformitate cu articolul VI din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ, cu Acordul privind subvenţiile şi măsurile compensatorii şi cu Acordul privind aplicarea articolului VI al Acordului General pentru Tarife şi Comerţ 1994 (denumit în continuare "Acordul anti-dumping din 1994"), anexate Acordului de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului. Necesitatea de a prevedea un mijloc eficace de protecţie împotriva vânzărilor de nave sub valoarea lor normală care cauzează prejudicii a condus la adoptarea unui Cod al practicilor prejudiciabile în materie de preţuri în domeniul construcţiilor navale care, împreună cu principiile sale de bază, constituie anexa III la acordul privind construcţiile navale (denumit în continuare "codul PPP").

(4) Textul codului PPP se bazează în mod esenţial pe Acordul anti-dumping din 1994, dar se îndepărtează de la acesta atunci când acest lucru este justificat de particularităţile tranzacţiilor privind achiziţia de nave. Ar trebui, prin urmare, să se transpună limbajul codului PPP în dreptul Uniunii, în măsura posibilă, pe baza textului Regulamentului (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului.

(5) Acordul privind construcţiile navale şi dispoziţiile legale care decurg din aceasta au o importanţă semnificativă pentru dreptul Uniunii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...