Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 971/2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a unui acord sub forma unei declaraţii privind extinderea comerţului cu produse ale tehnologiei informaţiei (ATI) Număr celex: 32016D0971

În vigoare de la 18.06.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

(1) Aprobarea din 8 iunie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Declaraţia ministerială privind comerţul cu produse ale tehnologiei informaţiei, denumită în mod curent Acordul privind tehnologia informaţiei ("ATI"), a fost adoptată la Singapore, la 13 decembrie 1996. La punctul 3 din anexa la ATI se prevede că participanţii se reunesc periodic sub egida Consiliului pentru comerţul cu mărfuri al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) pentru a revizui gama de produse, pentru a stabili prin consens dacă, ţinând seama de progresul tehnologic, de experienţa acumulată prin aplicarea concesiilor tarifare sau de modificările aduse nomenclaturii SA, apendicele la anexa menţionată ar trebui să fie modificate astfel încât să includă produse suplimentare.

(2) La 8 iulie 2009, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze o revizuire a ATI, în vederea extinderii gamei de produse vizate, cu scopul de a reflecta progresul tehnologic şi convergenţa.

(3) Negocierile privind extinderea ATI au fost purtate de către Comisie în consultare cu comitetul special instituit în temeiul articolului 207 alineatul (3) din tratat.

(4) La 28 iulie 2015, participanţii la negocieri au emis o declaraţie privind extinderea comerţului cu produse ale tehnologiei informaţiei (denumită în continuare "declaraţia privind extinderea ATI"), care prezintă rezultatele negocierilor.

(5) În cadrul celei de a 10-a Conferinţe ministeriale a OMC, care s-a ţinut la Nairobi, din 15 până în 18 decembrie 2015, participanţii la negocieri au emis, la 16 decembrie 2015, o declaraţie ministerială privind extinderea comerţului cu produse ale tehnologiei informaţiei (WT/MIN 15/25) (denumită în continuare "declaraţia ministerială") prin care sprijină şi deschid spre acceptare declaraţia privind extinderea ATI, în conformitate cu punctul 9 din declaraţia ministerială. De asemenea, declaraţia ministerială specifică faptul că participanţii la negocieri sunt de acord cu proiectele de liste transmise de fiecare dintre ei, în conformitate cu punctul 5 din declaraţia privind extinderea ATI, şi incluse în documentul OMC G/MA/W/117.

(6) Acordul sub forma unei declaraţii privind extinderea ATI ar trebui să fie aprobat în numele Uniunii, împreună cu lista Uniunii şi cu listele transmise de alţi participanţi la negocieri, care sunt incluse în documentul OMC G/MA/W/117.

(7) În conformitate cu declaraţia privind extinderea ATI, Uniunea ar trebui să transmită OMC modificările necesare la lista sa anexată la Acordul General pentru Tarife şi Comerţ 1994 ("GATT 1994"), aşa cum apar în lista CLXXIII a Uniunii (G/MA/TAR/RS/357/corr.1),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...