Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 956/2016 de modificare a Deciziei (UE) 2016/245 (ECB/2016/2) de stabilire a normelor privind achiziţiile (BCE/2016/17) Număr celex: 32016D0017

În vigoare de la 16.06.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 11.6,

având în vedere Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene, în special articolul 19,

întrucât:

(1) Din motive de claritate, este necesară detalierea anumitor norme incluse în Decizia (UE) 2016/245 a Băncii Centrale Europene (BCE/2016/2),

(2) Prin urmare, Decizia (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Modificări

Decizia (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) se modifică după cum urmează:

1. la articolul 8, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:

"

(2) BCE poate comanda de la contractantul iniţial produse, servicii sau lucrări suplimentare, indiferent de valoarea acestora, dacă modificările care trebuie aduse contractului iniţial nu sunt substanţiale.

Modificările sunt considerate a fi substanţiale dacă schimbă natura contractului în ansamblu, în special când sunt îndeplinite una sau mai multe dintre următoarele condiţii:

(a) modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de achiziţie iniţială, ar fi permis acceptarea unor candidaţi diferiţi de cei selectaţi iniţial sau a unei oferte diferite de cea acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi participanţi în procedura de achiziţie;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...