Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 954/2016 de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul competenţei, al legii aplicabile şi al recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti privind regimurile patrimoniale ale cuplurilor internaţionale, care includ atât regimurile matrimoniale, cât şi efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate Număr celex: 32016D0954

În vigoare de la 16.06.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 329 alineatul (1),

având în vedere cererile transmise de Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croaţia, Republica Italiană, Republica Cipru, Marele Ducat al Luxemburgului, Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Finlanda şi Regatul Suediei,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

(1) Aprobarea din 7 iunie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Uniunea şi-a stabilit obiectivul de a menţine şi a dezvolta un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, în cadrul căruia să se asigure libera circulaţie a persoanelor. Pentru stabilirea progresivă a unui astfel de spaţiu, Uniunea trebuie să adopte măsuri privind cooperarea judiciară în materie civilă cu implicaţii transfrontaliere.

(2) În temeiul articolului 81 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), printre respectivele măsuri trebuie să se regăsească şi cele care promovează compatibilitatea normelor aplicabile în statele membre în materie de conflict de legi, inclusiv măsuri privind dreptul familiei care au implicaţii transfrontaliere.

(3) La 16 martie 2011, Comisia a adoptat o propunere de regulament al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materia regimurilor matrimoniale şi o propunere de regulament al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materia parteneriatelor înregistrate.

(4) În cadrul reuniunii sale din 3 decembrie 2015, Consiliul a concluzionat că nu ar fi posibil ca Uniunea în ansamblu să ajungă la un acord într-un termen rezonabil pentru adoptarea regulamentelor.

(5) În aceste condiţii, Malta, Croaţia şi Belgia au adresat ulterior Comisiei solicitări, prin scrisorile din 14 decembrie 2015, 15 decembrie 2015 şi, respectiv, 17 decembrie 2015, iar Germania, Grecia, Spania, Franţa, Italia, Luxemburg, Portugalia, Slovenia şi Suedia, prin scrisorile din 18 decembrie 2015, în care îşi exprimă dorinţa de a stabili între ele o cooperare consolidată în domeniul competenţei, al legii aplicabile şi al recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti în materia regimurilor matrimoniale şi a efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, solicitându-i Comisiei să prezinte Consiliului o propunere în acest scop. Republica Cehă, Ţările de Jos, Bulgaria, Austria şi Finlanda au adresat Comisiei solicitări identice prin scrisorile din 28 ianuarie 2016, 2 februarie 2016, 9 februarie 2016, 16 februarie 2016 şi, respectiv, 26 februarie 2016. Printr-o scrisoare trimisă Comisiei la 18 martie 2016, Cipru şi-a exprimat intenţia de a participa la instituirea unei cooperări consolidate. Cipru şi-a reiterat această dorinţă în timpul lucrărilor din cadrul Consiliului. În total, 18 state membre au solicitat instituirea unei astfel de cooperări consolidate.

(6) Cooperarea consolidată ar trebui să instituie un cadru juridic clar şi cuprinzător în domeniul regimurilor patrimoniale ale cuplurilor internaţionale, care includ atât regimurile matrimoniale, cât şi efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate în statele membre participante, să garanteze cetăţenilor soluţii corespunzătoare din perspectiva securităţii juridice, a previzibilităţii şi a flexibilităţii şi să faciliteze circulaţia hotărârilor judecătoreşti şi a actelor autentice între statele membre participante.

(7) În conformitate cu solicitările statelor membre de instituire a unei cooperări consolidate, două acte de drept material ar trebui să pună în aplicare cooperarea consolidată, unul privind regimurile matrimoniale şi altul privind efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate. Pentru a acoperi întreaga sferă de aplicare a cooperării consolidate în domeniul regimurilor patrimoniale ale cuplurilor internaţionale şi pentru a garanta nediscriminarea cetăţenilor, cele două acte de drept material de punere în aplicare ar trebui adoptate simultan.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...