Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 944/2016 privind încheierea Acordului de cooperare privind sistemul global de navigaţie prin satelit de uz civil (GNSS) între Comunitatea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte Număr celex: 32016D0944

În vigoare de la 15.06.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 172, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Aprobarea din 10 mai 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) În conformitate cu Decizia 2006/700/CE a Consiliului, Acordul de cooperare privind sistemul global de navigaţie prin satelit de uz civil (GNSS) între Comunitatea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte(2) (denumit în continuare "acordul"), a fost semnat la 9 septembrie 2006, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

(2) Acord de cooperare privind sistemul global de navigaţie prin satelit de uz civil (GNSS) între Comunitatea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte.

(2) Acordul urmăreşte să încurajeze, să faciliteze şi să intensifice cooperarea între părţi în domeniul navigaţiei prin satelit de uz civil.

(3) Poziţia Uniunii în cadrul Comitetului instituit în conformitate cu articolul 14 din acord (denumit în continuare "comitetul") urmează să fie adoptată de Consiliu, pe baza unei propuneri din partea Comisiei, în măsura în care comitetului i se solicită adoptarea unor acte care produc efecte juridice sau a unor decizii de suspendare a aplicării acordului.

(4) În plus, sub aspectele care nu produc efecte juridice şi care urmează să fie abordate de comitet, Comisia ar trebui să coordoneze poziţia Uniunii cu statele membre.

(5) Acordul ar trebui aprobat în numele Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...