Back

Biroul Român de Metrologie Legală - BRML

Norma de metrologie legală NML 052-08 "Instalaţii de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare" din 16.06.2008

În vigoare de la 17.07.2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

1. Domeniul de aplicare

1.1. Prezenta normă de metrologie legală se referă la instalaţiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare (locomotive, rame electrice, rame electrice de metrou) şi de înregistrare a unor parametri referitori la deplasarea vehiculelor, cum sunt viteza de deplasare, distanţa, timpul, viteza preselectată şi altele asemenea, în scopul asigurării condiţiilor de siguranţă în transportul pe calea ferată sau metrou.

1.2. Pentru a putea fi introduse pe piaţă, puse în funcţiune sau utilizate în măsurările de interes public, instalaţiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare, prevăzute la pct. 1.1, trebuie să îndeplinească atât cerinţele metrologice şi tehnice prevăzute în prezenta normă, cât şi cerinţele aplicabile din Norma de metrologie legală NML 001-05 "Cerinţe metrologice şi tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal". Aplicabilitatea cerinţelor din normele mai sus menţionate rezultă din tabelul 2.

1.3. Din punctul de vedere al destinaţiei, instalaţiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare se clasifică în instalaţii de măsurare a vitezei pe calea ferată şi instalaţii de măsurare a vitezei pe calea de metrou.

1.4. Din punct de vedere constructiv, instalaţiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare se clasifică în instalaţii electronice cu înregistrare pe memorie nevolatilă şi instalaţii electromecanice cu înregistrare pe suport de hârtie.

1.5. Din punct de vedere funcţional, instalaţiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare sunt compuse din traductor de turaţie, aparat indicator şi bloc de măsurare-înregistrare.

2. Terminologie

2.1. vehicul feroviar - vehicul cu motor care realizează tracţiune mecanică pe căi de rulare de tip cale ferată;

2.2. tensiune de alimentare nominală (U0) - valoarea tensiunii de alimentare pentru care a fost construită instalaţia;

2.3. eroare de înregistrare - diferenţa dintre valoarea înregistrată şi valoarea afişată a măsurandului.

3. Cerinţe metrologice şi tehnice

3.1. Cerinţe metrologice

3.1.1. Clasa de exactitate a instalaţiilor de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare este:

- pentru instalaţiile electronice: 1,5;

- pentru instalaţiile electromecanice: 5.

3.1.2. Erorile tolerate ale instalaţiilor de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare sunt cele prevăzute în tabelul 1.

3.1.3. Instalaţiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare trebuie să se încadreze în erorile tolerate stabilite la pct. 3.1.2 pentru următoarele valori ale mărimilor de influenţă în condiţii nominale de funcţionare:

3.1.3.1. temperatura:

- pentru instalaţiile de măsurare a vitezei pe calea ferată: (-35... +70) °C;

- pentru instalaţiile de măsurare a vitezei pe calea de metrou: (-5 ... +50)°C;

3.1.3.2. umiditatea:

- pentru instalaţiile de măsurare a vitezei pe calea ferată: (30... 95) %;

- pentru instalaţiile de măsurare a vitezei pe calea de metrou: (45... 85) %;

3.1.3.3. tensiunea (V): (0,7 ... 1,25) U0;

3.1.3.4. condiţii de mediu mecanic: clasa M3;

3.1.3.5. condiţii de mediu electromagnetic: clasa E3;

3.1.4. Pragul de discriminare: 1,5 km/h.

Tabelul 1 - Erori maxime tolerate

Tip de eroare Erori tolerate ale instalaţiilor
electronice electromecanice
Eroarea de măsurare a vitezei +1,5% din valoarea intervalului de măsurare +5 km/h
Eroarea de înregistrare a vitezei ± (1% din valoarea măsurată +1) km/h ±2,5 km/h
Eroarea de histerezis 1% din valoarea intervalului de măsurare 2 km/h
Eroarea de măsurare a distanţei ± (1% din valoarea măsurată +1) km/h
Eroarea de contorizare a distanţei parcurse ± (1% din valoarea măsurată +1) km/h
Eroarea de măsurare şi înregistrare a intervalelor de timp 1 min./24 h
Eroarea la acţionarea contactelor de limitare a vitezei pentru o viteză preselectată 2 km/h sau valoarea prevăzută în specificaţiile producătorului
Eroarea de histerezis la acţionarea contactelor de limitare a vitezei pentru o viteză preselectată 2 km/h sau valoarea prevăzută în specificaţiile producătorului

3.2. Cerinţe tehnice

3.2.1. Domeniul de măsurare

3.2.1.1. Domeniul minim de măsurare şi înregistrare a vitezei:

- pentru instalaţiile de măsurare a vitezei pe calea ferată: (0... 200) km/h;

- pentru instalaţiile de măsurare a vitezei pe calea de metrou: (0... 100) km/h.

3.2.1.2. Domeniul minim de contorizare a kilometrilor parcurşi: (0... 999.999) km.

3.2.1.3. Domeniul de înregistrare a spaţiului pe diagramă: minimum 10.000 km.

3.2.1.4. Domeniul minim de programare a diametrului roţii:

- pentru instalaţiile de măsurare a vitezei pe calea ferată: (800...1.250) mm;

- pentru instalaţiile de măsurare a vitezei pe calea de metrou: (830...910) mm.

3.2.1.5. Valoarea maximă a pasului:

- pentru instalaţiile electronice: 1 mm;

- pentru instalaţiile electromecanice: 20 mm.

3.2.2. Instalaţiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare trebuie să aibă o construcţie robustă, să nu permită nicio deformare permanentă care să influenţeze buna funcţionare şi să permită introducerea şi citirea datelor într-un mod accesibil.

3.2.3. Carcasa trebuie să protejeze componentele din interior faţă de atingere, praf şi apă. Gradul de protecţie trebuie să fie IP 65 pentru traductorul de turaţie şi IP 40 pentru aparatele indicator şi indicator-înregistrator.

3.2.4. Inscripţionările de pe panoul şi cadranele aparatelor care indică viteza trebuie să fie clare, lizibile pentru identificarea uşoară a comenzilor la care se referă sau pentru citirea uşoară a valorilor. Pentru citirea indicaţiilor de viteză trebuie prevăzut un sistem de iluminare pe timp de noapte.

3.2.5. Afişajele numerice trebuie să fie uşor de citit. Înălţimea minimă a cifrelor afişajului de viteză de pe aparatul indicator trebuie să fie de 10 mm.

3.2.6. Masa trebuie să fie conform specificaţiilor producătorului.

3.2.7. Verificarea la vibraţii

Instalaţiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare trebuie să reziste la încercarea la vibraţii cu acceleraţia 1g, frecvenţa 50 Hz, timp de două ore.

3.2.8. Verificarea la şocuri mecanice

Instalaţiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare trebuie să suporte timp de două minute o zdruncinare corespunzătoare loviturilor de tampon, montate ca în condiţii de funcţionare, cu următorii parametri:

- acceleraţia 3g, frecvenţa 60 şocuri/min. pentru aparatele indicator-înregistrator şi indicator;

- acceleraţia 10g, frecvenţa 60 şocuri/min. pentru traductorul de turaţie.

3.2.9. Verificarea rezistenţei de izolaţie

3.2.9.1. Rezistenţa de izolaţie a instalaţiilor de măsurare a vitezei pe calea ferată trebuie să fie de minimum 150 M OMEGA în stare uscată şi minimum 20 M OMEGA în stare umedă.

3.2.9.2. Rezistenţa de izolaţie a instalaţiilor de măsurare a vitezei pe calea de metrou trebuie să fie de minimum 100 M OMEGA în stare uscată şi minimum 2 M OMEGA în stare umedă.

3.2.10. Verificarea la supratensiuni

3.2.10.1. Instalaţiile de măsurare a vitezei pe calea ferată trebuie să suporte în stare umedă timp de un minut o tensiune sinusoidală de 1.500 V, 50 Hz, aplicată între borna de masă a carcasei şi toate celelalte borne de conectare cu vehiculul, legate împreună.

3.2.10.2. Instalaţiile de măsurare a vitezei pe calea de metrou trebuie să suporte în stare umedă timp de un minut o tensiune sinusoidală de 750 V, 50 Hz, aplicată între borna de masă a carcasei şi toate celelalte borne de conectare cu vehiculul, legate împreună.

3.2.10.3. Instalaţiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare trebuie să suporte supratensiuni tranzitorii nonrepetitive, cu amplitudinea de 1.500 V, 50 μs, aplicată între borna de masă a carcasei şi toate celelalte borne de conectare cu vehiculul, legate împreună.

3.2.11. Instalaţiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare trebuie să suporte timp de 30 min. o supraviteză de 1,1 x viteza maximă.

3.2.12. Instalaţiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare trebuie să fie supuse unei încercări de funcţionare neîntreruptă pe o durată corespunzătoare celei specificate de producător.

Observaţie:

După efectuarea verificărilor de la pct. 3.2.7 - 3.2.12, instalaţiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare nu trebuie să prezinte deteriorări sau modificări exterioare sau de informaţie şi trebuie să corespundă condiţiei de la pct. 3.1.2.

3.3. Adecvare

3.3.1. Instalaţiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare trebuie să fie astfel construite încât accesul la programarea datelor necesare funcţionării lor şi transferului de date să poată fi protejat prin sigilii cu plombe sau alte tipuri de sigilii.

3.3.2. Aplicarea sigiliilor trebuie făcută astfel încât accesul la componentele care necesită protecţie să nu fie posibilă decât prin distrugerea sigiliilor respective.

3.3.3. Locul de aplicare a sigiliilor, forma şi tipul lor se vor stabili în certificatul aprobării de model.

3.3.4. Construcţia instalaţiilor de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare trebuie să permită introducerea într-un mod accesibil a datelor tehnice privind vehiculul feroviar, dar să nu permită modificarea acestora în timpul deplasării vehiculului feroviar.

3.3.5. Caracteristicile metrologice ale instalaţiilor de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare nu trebuie să fie influenţate de conectarea cu un alt dispozitiv, de vreun dispozitiv sau vreo caracteristică a dispozitivului conectat.

Programele informatice a căror acţiune influenţează caracteristicile metrologice trebuie să fie identificate şi făcute inviolabile, dovezile privind intervenţiile trebuind să fie disponibile pentru perioade de timp rezonabile.

3.4. Inscripţionări

Instalaţiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare trebuie să aibă cel puţin următoarele inscripţionări:

- denumirea produsului;

- firma constructoare;

- tipul;

- seria şi anul de fabricaţie;

- valoarea tensiunii de alimentare;

- clasa de precizie;

- numărul aprobării de model.

4. Atestarea legalităţii

4.1. Modalităţile de control metrologic legal aplicabile instalaţiilor de măsurare a vitezei la vehiculele feroviare sunt prevăzute în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, în vigoare.

4.2. Cerinţele metrologice şi tehnice care se verifică în cadrul modalităţilor de control metrologic legal sunt indicate în tabelul 2.

4.3. Atestarea legalităţii unei instalaţii de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare se realizează numai după demonstrarea conformităţii cu cerinţele indicate în tabel, pentru fiecare modalitate de control aplicabilă, prin eliberarea unor documente specifice (certificat de aprobare de model, buletin de verificare metrologică) şi aplicarea marcajelor metrologice în conformitate cu certificatul aprobării de model.

4.4. Instalaţia de măsurare a vitezei la vehiculele feroviare care la verificare nu a corespuns uneia sau mai multor probe este considerată respinsă şi este declarată nelegală din punct de vedere metrologic, utilizarea acesteia fiind interzisă. În această situaţie instalaţia nu va fi marcată cu marca metrologică de verificare, iar pe buletinul de verificare metrologică se va consemna "respins", împreună cu motivul respingerii.

4.5. Intervalele maxime de timp între două verificări metrologice succesive sunt prevăzute în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, în vigoare.

Tabelul 2 - Cerinţe metrologice şi tehnice specifice modalităţilor de
control metrologic legal

Nr. crt. Cerinţa metrologică sau tehnică Punctul din norma de metrologie legală Modalităţi de control
Aprobare de model Verificare metrologică
iniţială periodică
1. Erori în condiţii de referinţă 3.1.2/NML 052-08 2.1.1/NML 001-05 X X X
2. Specificarea condiţiilor de mediu climatic, mecanic şi electromagnetic 2.1.3/NML 001-05 X X X
3. Reproductibilitate 2.2/NML 001-05 X X X
4. Repetabilitate 2.3/NML 001-05 X X X
5. Erori la limitele domeniului nominal de temperatură 3.1.3.1/NML 052-08 X - -
6. Erori la limitele domeniului nominal de umiditate 3.1.3.2/NML 052-08 X - -
7. Erori la limitele domeniului nominal de tensiune 3.1.3.3/NML 052-08 X X X
8. Efectul condiţiilor de mediu mecanic 3.1.3.4/NML 052-08 X - -
9. Efectul condiţiilor de mediu electromagnetic 3.1.3.5/NML 052-08 X - -
10. Pragul de discriminare 3.1.4/NML 052-08 X X X
11. Domeniul de măsurare 3.2.1/NML 052-08 X X X
12. Robusteţe 3.2.2/NML 052-08 X - -
13. Grad de protecţie 3.2.3/NML 052-08 X - -
14. Protecţia informaţiilor de măsurare 2.8.4/NML 001-05 X - -
15. Vizibilitatea şi lizibilitatea indicaţiilor şi inscripţiilor 3.2.4/NML 052-08 X - -
16. Dimensiunile afişajelor numerice 3.2.5/NML 052-08 X - -
17. Masa 3.2.6/NML 052-08 X - -
18. Efectul vibraţiilor 3.2.7/NML 052-08 X - -
19. Efectul şocurilor mecanice 3.2.8/NML 052-08 X - -
20. Rezistenţa de izolaţie 3.2.9/NML 052-08 X - -
21. Efectul supratensiunilor 3.2.10.1/NML 052-08 3.2. 10.2/NML 052-08 3.2. 10.3/NML 052-08 X - -
22. Efectul supravitezei 3.2.11/NML 052-08 X - -
23. Durabilitate 3.2.13/NML 052-08 2.6/NML 001-05 X - -
24. Adecvare 3.3/NML 052-08 2.7/NML 001-05 X - -
25. Protecţie împotriva intervenţiilor neautorizate 2.8/NML 001-05 X - -
26. Inscripţionări 3.4/NML 052-08 2.9.1/ML 001-05 X - -
se încarcă...