Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 793/2016 pentru evitarea deturnării spre ţările Uniunii Europene a anumitor medicamente esenţiale (text codificat) Număr celex: 32016R0793

În vigoare de la 13.06.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naţionale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 9 martie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 11 aprilie 2016.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 953/2003 al Consiliului a fost modificat de mai multe ori şi în mod substanţial (2). Din motive de claritate şi de raţionalizare, respectivul regulament ar trebui să se codifice.

(2) A se vedea anexa VI.

(2) Multe din ţările în curs de dezvoltare cele mai sărace au nevoie urgentă de acces la preţuri abordabile la medicamentele esenţiale pentru tratamentul bolilor transmisibile. Ţările respective sunt puternic dependente de importurile de medicamente, deoarece producţia acestora pe plan local este redusă.

(3) Se impune fixarea unor preţuri diferite pe pieţele ţărilor dezvoltate şi pe pieţele celor mai sărace ţări în curs de dezvoltare pentru a se asigura faptul că acestora din urmă li se furnizează produse farmaceutice esenţiale la preţuri cu mult reduse. În consecinţă, aceste preţuri cu mult reduse nu pot fi considerate ca referinţă pentru preţul care trebuie plătit pentru aceleaşi produse pe pieţele ţărilor dezvoltate.

(4) În majoritatea ţărilor dezvoltate există instrumente legislative şi de reglementare pentru a împiedica importul, în anumite circumstanţe, de produse farmaceutice, dar astfel de instrumente riscă să devină insuficiente, dat fiind că volume considerabile de produse farmaceutice la preţuri foarte reduse sunt vândute pe pieţele celor mai sărace ţări în curs de dezvoltare şi, în consecinţă, interesul economic pentru deturnarea acestor produse spre pieţe cu preţuri ridicate poate creşte semnificativ.

(5) Este nevoie ca producătorii de produse farmaceutice să fie încurajaţi să ofere volume semnificativ mai mari de astfel de produse la preţuri foarte reduse, garantând, prin intermediul prezentului regulament, că astfel de produse rămân pe pieţele celor mai sărace ţări în curs de dezvoltare. Donaţiile de produse farmaceutice şi produsele vândute în cadrul contractelor încheiate ca urmare a licitaţiilor organizate de guverne naţionale sau de organisme internaţionale de achiziţii publice sau în cadrul unui parteneriat convenit între producător şi guvernul unei ţări de destinaţie se pot încadra în aceleaşi condiţii în domeniul de aplicare al prezentului regulament, dat fiind faptul că donaţiile nu contribuie la îmbunătăţirea accesului durabil la astfel de produse.

(6) Este necesar să se stabilească o procedură care să identifice produsele, ţările şi bolile relevante pentru domeniul de aplicare al prezentului regulament.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...