Back

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

Criteriul medico-psihosocial de încadrare în grad de handicap din 31.08.2007

În vigoare de la 27.12.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CAPITOLUL 1 Funcţiile mentale
Modificări (1)

I.1. EVALUAREA PERSOANELOR CU DEZVOLTARE INCOMPLETĂ A FUNCŢIILOR MENTALE, ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP*

___________

* Se referă la retardul mintal/întârzierea mentală.

PARAMETRI FUNCŢIONALI 1. Evaluarea comportamentului adaptativ, respectiv:
a) capacitatea de învăţare (QI, memorie, atenţie);
b) nivelul de dezvoltare bio-psiho-comportamentală (vârsta mentală, nivelul dezvoltării limbajului);
c) nivelul de autonomie socială.
2. Instrumente de lucru:
a) examen psihiatric;
b) teste psihologice;
c) scala GAFS (Global Assesment of Functioning Scale).
DEFICIENŢĂ UŞOARĂ HANDICAP UŞOR a) întârzierea mintală uşoară (nivel QI 50-55 până la 70);
b) scor GAFS 61-80;
c) prezintă capacitate de comunicare orală şi scrisă, dar manifestă o întârziere de 2-3 ani în evoluţia şcolară, fără ca aceasta să fie determinată de carenţe educative, dificultăţi de învăţare şi gândire deficitară. Carenţele se manifestă numai în cazul solicitării intelectuale;
d) se pot antrena în activităţi simple;
e) pot desfăşura activităţi lucrative dacă beneficiază de servicii de sprijin.
DEFICIENŢĂ MEDIE HANDICAP MEDIU** a) întârzierea mintală uşoară, asociată cu o altă deficienţă fizică, senzorială, epilepsie şi/sau tulburări comportamentale (care necesită tratament şi monitorizare de specialitate);
b) întârzierea mintală moderată (nivel QI 35-40 până la 50-55);
c) scor GAFS 51-60;
d) îşi însuşesc cu dificultate operaţiile elementare, însă pot învăţa să scrie şi să citească cuvinte scurte; au deprinderi elementare de autoservire şi se adaptează la activităţi simple de rutină; au capacităţi de autoprotecţie suficiente, putând fi integraţi în comunitate şi să desfăşoare activităţi lucrative în condiţii protejate.
DEFICIENŢĂ ACCENTUATĂ HANDICAP ACCENTUAT*** a) întârzierea mintală accentuată (nivel QI 20-25 până la 35-40);
b) scor GAFS 31-50;
c) adaptarea la situaţii noi nu se realizează conform vârstei cronologice;
d) persoana are un ritm de dezvoltare lent, curba de perfecţionare este plafonată, având loc blocaje psihice;
e) sunt capabili să efectueze sarcini simple sub supraveghere, au nevoie de servicii de sprijin şi se pot adapta la viaţa de familie, comunitate.
DEFICIENŢĂ GRAVĂ HANDICAP GRAV a) întârzierea mintală profundă (nivel QI sub 20-25);
b) scor GAFS 21-30 grav, fără asistent personal;
c) scor GAFS 1-20 grav, cu asistent personal.
Minimă dezvoltare senzitivo-motorie, reacţionează la comenzi simple îndelung executate, au nevoie de asistenţă permanentă fiind incapabili de autoconducţie şi autocontrol.

Criterii de diagnostic - ICD 10 pentru retardarea/întârzierea mentală:

A. funcţionarea intelectuală generală semnificativ submedie;

B. dificultăţi semnificative în funcţionarea adaptativă în cel puţin două din următoarele domenii: comunicare, autoîngrijire, familie, aptitudini sociale/relaţii interpersonale, uz de resursele comunităţii, autoconducere, aptitudini şcolare, ocupaţie, timp liber, sănătate, securitate;

C. debut înainte de vârsta de 18 ani.

** În funcţie de severitatea deficienţei asociate se va trece la handicap accentuat sau grav.

*** În funcţie de severitatea deficienţei asociate se va trece la handicap grav.

ACTIVITĂŢI - LIMITĂRI PARTICIPARE - NECESITĂŢI
HANDICAP UŞOR a) dezvoltă, de regulă, aptitudini sociale şi de comunicare în timpul anilor preşcolari, au o deteriorare minimă în ariile senzitivo-motorii; b) pot achiziţiona cunoştinţe şcolare
corespunzătoare nivelului clasei a VI-a, capătă aptitudini sociale şi profesionale adecvate pentru autoîntreţinere, pot trăi satisfăcător în societate, dacă nu există o tulburare asociată;
c) uneori asociază tulburări de comportament care pot atinge intensitatea unor acte antisociale,
adicţii de substanţe psihoactive.
a) au nevoie de sprijin pentru inserţie socială pe piaţa muncii pentru a dobândi abilităţi de trai independent, prin serviciile de consiliere şi orientare vocaţională/profesională; b) monitorizare de specialitate şi măsuri educative în cazul celor cu comportament deviant.
HANDICAP MEDIU a) pot beneficia de pregătire profesională şi, cu supraveghere moderată, pot avea grijă de ei înşişi;
b) pot efectua activităţi lucrative;
c) au nevoie de servicii de sprijin.
a) au nevoie de sprijin pentru însuşirea unei meserii, în funcţie de abilităţi/aptitudini;
b) implicarea agenţiei de formare profesională este necesară pentru inserţia socială pe piaţa muncii;
c) suport psihoterapeutic pentru cei cu tulburări de comportament, care necesită monitorizare de specialitate.
HANDICAP ACCENTUAT a) au o dezvoltare psihomotorie redusă;
b) pot dobândi deprinderi igienice elementare;
c) pot efectua sarcini simple.
a) pot desfăşura activităţi simple;
b) au nevoie de sprijin pentru a efectua activităţile pentru care au fost pregătiţi.
HANDICAP GRAV - dependenţă parţială sau totală de ajutorul altei persoane - în funcţie de rezultatul evaluării complexe şi de stabilirea gradului de autonomie personală, pot beneficia de asistent personal.

I.2. EVALUAREA PERSOANELOR CU VÂRSTA CRONOLOGICĂ DE PESTE 18 ANI CU TULBURARE DE SPECTRU AUTIST, ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP

Tulburarea autistă este o tulburare pervazivă de dezvoltare caracterizată prin: deteriorarea calitativă în interacţiunea socială, deteriorări calitative în comunicare, precum şi patternuri stereotipe şi restrânse de comportament, preocupări şi activităţi. Este de asemenea caracterizată de întârzieri, cu debut înaintea vârstei de 3 ani, în cel puţin unul din următoarele domenii:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...