Back

Parlamentul României

Legea nr. 223/2008 privind susţinerea învăţământului preşcolar

În vigoare de la 03.11.2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează măsurile privind susţinerea învăţământului preşcolar.

Art. 2. -

Societăţile comerciale cu un număr minim de 200 de angajaţi pot înfiinţa în cadrul lor grădiniţe de copii.

Art. 3. -

Societăţile comerciale care înfiinţează în cadrul lor grădiniţe de copii dispun de autonomie organizatorică şi funcţională în ceea ce priveşte managementul acestora, în condiţiile legii.

Art. 4. -

(1) Societăţile comerciale care înfiinţează în cadrul lor grădiniţe de copii sunt scutite de la plata impozitului pe profitul reinvestit în domeniul învăţământului preşcolar.

(2) Pentru investiţiile realizate se întocmeşte anual un raport, care se prezintă Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Art. 5. -

Grădiniţele înfiinţate se supun evaluării şi controlului, în condiţiile legii.

Art. 6. -

Metodologia de aplicare a măsurilor stabilite prin prezenta lege se elaborează de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 7. -

Prezenta lege se aplică începând cu anul şcolar 2009-2010.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 28 octombrie 2008.

Nr. 223.

se încarcă...