Back

Parlamentul României

Legea nr. 137/1997 privind graţierea unor pedepse

În vigoare de la 25.07.1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Jurisprudență (12)

Se graţiază în întregime:
Jurisprudență (2)

a) pedepsele cu închisoare până la 2 ani inclusiv, precum şi pedepsele cu amendă până la 10.000.000 lei inclusiv, aplicate de instanţele de judecată;
Jurisprudență (3)

b) pedepsele cu închisoare până la 5 ani inclusiv, aplicate celor care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au împlinit vârsta de 60 de ani, femeilor gravide sau care au copii până la 2 ani.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

Se graţiază în parte, cu 1/2, pedepsele cu închisoare, aplicate de instanţele de judecată, mai mari de 2 ani, dar care nu depăşesc 5 ani inclusiv.

Art. 3. -

Prevederile art. 1 şi 2 se aplică şi celor care execută pedeapsa închisorii la locul de muncă.

Art. 4. -

Se graţiază în întregime măsura internării într-un centru de reeducare, precum şi măsura trimiterii într-o şcoală specială de muncă şi reeducare, luată faţă de minori de către instanţele de judecată.

Beneficiază de graţierea prevăzută la alin. 1 numai minorii care au executat cel puţin un an din măsura internării într-un centru de reeducare sau într-o şcoală specială de muncă şi reeducare.

Art. 5. -

Prevederile art. 1-4 din prezenta lege nu se aplică recidiviştilor, precum şi celor care au săvârşit următoarele infracţiuni:

A. Reglementate de Codul penal:

- infracţiunile contra siguranţei statului, prevăzute de art. 155-173;

- infracţiunile de omor, prevăzute de art. 174-177;

- vătămarea corporală gravă, prevăzută de art. 182;

- lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, prevăzute de art. 183;

- provocarea ilegală a avortului, prevăzută de art. 185 alin. 1, 2 şi 3;

- lipsirea de libertate în mod ilegal, prevăzută de art. 189;

- violarea de domiciliu, prevăzută de art. 192 alin. 2;

- şantajul, prevăzut de art. 194;

- violul, prevăzut de art. 197;

- incestul, prevăzut de art. 203;

- furtul calificat, prevăzut de art. 209;

- tâlhăria, prevăzută de art. 211;

- gestiunea frauduloasă, prevăzută de art. 214;

- înşelăciunea, prevăzută de art. 215 alin. 2, 3, 4 şi 5;

- delapidarea, prevăzută de art. 2151 alin. 2;

- ultrajul, prevăzut de art. 239 alin. 2 şi 3;

- sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, prevăzute de art. 242;

- abuzul în serviciu contra intereselor publice, prevăzut de art. 248;

- abuzul în serviciu în formă calificată, prevăzut de art. 2481;

- luarea de mită, prevăzută de art. 254;

- darea de mită, prevăzută de art. 255;

- traficul de influenţă, prevăzut de art. 257;

- tortura, prevăzută de art. 2671;

- represiunea nedreaptă, prevăzută de art. 268;

- evadarea, prevăzută de art. 269;

- înlesnirea evadării, prevăzută de art. 270;

- nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, prevăzută de art. 271;

- neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, din culpă, prevăzute de art. 273 alin. 2;

- neîndeplinirea cu ştiinţă a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, prevăzute de art. 274 alin. 2;

- părăsirea postului şi prezenţa la serviciu în stare de ebrietate, prevăzute de art. 275;

- distrugerea şi semnalizarea falsă, prevăzute de art. 276;

- accidentul şi catastrofa de cale ferată, prevăzute de art. 277;

- nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, prevăzută de art. 279;

- nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, prevăzută de art. 2791;

- falsificarea de monede sau de alte valori, prevăzută de art. 282;

- falsificarea de valori străine, prevăzută de art. 284;

- deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori, prevăzută de art. 285;

- specula, prevăzută de art. 295;

- înşelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor, prevăzută de art. 297;

- deturnarea de fonduri, prevăzută de art. 3021;

- contaminarea venerică şi transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit, prevăzute de art. 309;

- traficul de stupefiante, prevăzut de art. 312;

- falsificarea de alimente sau de alte produse, prevăzută de art. 313;

- încăierarea, prevăzută de art. 322;

- asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni, prevăzută de art. 323;

- dezertarea, prevăzută de art. 332;

- zborul neautorizat, prevăzut de art. 340;

- distrugerea, jefuirea sau însuşirea unor valori culturale, prevăzute de art. 360.

B. Reglementate de legi speciale:

- infracţiunile prevăzute de art. 19-21 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României;

- infracţiunile prevăzute de art. 37 alin. 1 şi 2 din Decretul nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice;

- infracţiunile prevăzute de art. 109, 110 şi 115 din Decretul nr. 443/1972 privind navigaţia civilă;

- infracţiunile prevăzute de art. 72 şi 73 din Legea nr. 30/1978 - Codul vamal al României;

- infracţiunea prevăzută de art. 208 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale;

- infracţiunile prevăzute de art. 10-16 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.

De asemenea, nu beneficiază de prevederile prezentei legi cei care au săvârşit infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani.

Art. 6. -

Sancţiunile cu închisoare aplicate pentru contravenţii nu se mai execută, iar pentru contravenţiile săvârşite până la intrarea în vigoare a prezentei legi nu se mai aplică sancţiunea închisorii contravenţionale.

Art. 7. -

Faptele care, potrivit art. 181 din Codul penal, nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni nu se mai sancţionează, dacă au fost săvârşite până la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 8. -

În cauzele în care urmărirea penală nu a început, precum şi în cele aflate în curs de urmărire penală sau de judecată, procesul penal va porni sau, după caz, va continua, iar după stabilirea pedepsei se va face aplicarea prevederilor prezentei legi.

Art. 9. -

Graţierea nu se aplică celor care nu au început executarea pedepsei închisorii sau a sancţiunii închisorii contravenţionale, deoarece s-au sustras de la executarea acestora, precum şi celor care au început executarea, dar ulterior s-au sustras.

Art. 10. - Jurisprudență (19)

Cei graţiaţi care, în decurs de 3 ani, săvârşesc o infracţiune intenţionată vor executa, pe lângă pedeapsa stabilită pentru acea infracţiune, şi pedeapsa sau restul de pedeapsă rămas neexecutat, ca urmare a aplicării prezentei legi.

Art. 11. -

Dispoziţiile prezentei legi se aplică numai faptelor comise până la data de 26 mai 1997.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucureşti, 24 iulie 1997.

Nr. 137.

se încarcă...