Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 757/2016 de stabilire a operațiunilor legate de aplicarea reglementărilor agricole, pentru care trebuie introduse informații în Sistemul de informare vamală
Număr celex: 32016R0757

În vigoare de la 03.06.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

COMISIA EUROPEANÃ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol, în special articolul 23 alineatul (4),

întrucât:

(1) Obiectivul Sistemului de informare vamală (SIV) este de a sprijini autoritățile competente în prevenirea, investigarea și urmărirea penală a operațiunilor care încalcă legislația vamală și cea agricolă. Pentru ca SIV să răspundă în continuare nevoilor autorităților competente, este necesar să se actualizeze lista operațiunilor referitoare la aplicarea legislației agricole, care ar trebui incluse în SIV.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...