Back

Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 757/2016 de stabilire a operaţiunilor legate de aplicarea reglementărilor agricole, pentru care trebuie introduse informaţii în Sistemul de informare vamală Număr celex: 32016R0757

În vigoare de la 03.06.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol, în special articolul 23 alineatul (4),

întrucât:

(1) Obiectivul Sistemului de informare vamală (SIV) este de a sprijini autorităţile competente în prevenirea, investigarea şi urmărirea penală a operaţiunilor care încalcă legislaţia vamală şi cea agricolă. Pentru ca SIV să răspundă în continuare nevoilor autorităţilor competente, este necesar să se actualizeze lista operaţiunilor referitoare la aplicarea legislaţiei agricole, care ar trebui incluse în SIV.

(2) Introducerea în SIV a informaţiilor referitoare la operaţiunile legate de aplicarea legislaţiei agricole ar trebui să fie limitată la produsele care intră sub incidenţa capitolelor 1-24 din Nomenclatura combinată.

(3) Urmărirea şi trasabilitatea circulaţiei produselor supuse legislaţiei agricole sunt extrem de importante pentru asigurarea capacităţii autorităţilor competente de a reacţiona rapid la situaţiile de urgenţă sanitară. Pentru asigurarea urmăririi şi trasabilităţii mărfurilor respective în toate etapele circulaţiei, ar trebui să se furnizeze informaţii privind importul, exportul, tranzitul, depozitarea temporară şi circulaţia în interiorul UE a acestor mărfuri,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Operaţiunile legate de aplicarea legislaţiei agricole, pentru care, în temeiul articolului 23 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 515/97, trebuie introduse informaţii în SIV, sunt cele referitoare la:

(a) importurile din ţări terţe de produse supuse dispoziţiilor adoptate în temeiul politicii agricole comune şi al normelor speciale privind mărfurile rezultate din transformarea produselor agricole;

(b) exporturile către ţări terţe de produse supuse dispoziţiilor adoptate în temeiul politicii agricole comune şi al normelor speciale privind mărfurile rezultate din transformarea produselor agricole;

(c) circulaţia produselor supuse dispoziţiilor adoptate în temeiul politicii agricole comune şi al normelor speciale privind mărfurile rezultate din transformarea produselor agricole, în regim de tranzit comun sau extern, şi operaţiunile care implică depozitarea temporară în Uniune a unor astfel de produse atunci când sunt reexportate din Uniune către o ţară terţă;

(d) circulaţia în interiorul UE a produselor supuse unor restricţii sau interdicţii pe baza dispoziţiilor adoptate în temeiul politicii agricole comune şi al normelor speciale privind mărfurile rezultate din transformarea produselor agricole sau care beneficiază de asistenţă din partea UE.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...