Back

Parlamentul României

Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29.04.2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Angajatorul care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor beneficiază de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, pentru fiecare elev şi student.

Art. 2. -

Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Art. 3. -

Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar prevăzut la art. 1 este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

Art. 4. -

Diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat conform art. 1 şi salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii.

Art. 5. -

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. -

În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei împreună cu Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării vor supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, PREŞEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 26 martie 2007.

Nr. 72.

se încarcă...