Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 687/2016 privind armonizarea benzii de frecvenţe de 694-790 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice pe suport radio în bandă largă şi pentru o utilizare naţională flexibilă în Uniune [notificată cu numărul C(2016) 2268] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016D0687

În vigoare de la 04.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvenţe radio), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1) În programul multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio (RSPP), adoptat prin Decizia nr. 243/2012/UE, Parlamentul European şi Consiliul au stabilit obiectivul politic de identificare până în 2015 a unui spectru de frecvenţe radio adecvat, de cel puţin 1 200 MHz, pentru a face faţă cererii tot mai mari din domeniul traficului de date pe suport radio în Uniune(1). În plus, RSPP a împuternicit Comisia şi statele membre să asigure, în cooperare, disponibilitatea spectrului radio pentru producţia de programe şi pentru evenimente speciale (PMSE)(2), pentru dezvoltarea serviciilor de siguranţă şi a liberei circulaţii a dispozitivelor aferente, precum şi pentru elaborarea de soluţii interoperabile inovatoare pentru protecţia civilă şi intervenţia în caz de dezastre (PPDR)(3) şi pentru "internetul obiectelor"(4). Grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio (RSPG) a adoptat un raport referitor la nevoile strategice sectoriale privind spectrul de frecvenţe radio, care abordează, printre altele, nevoile privind spectrul de frecvenţe radio pentru PPDR, PMSE şi internetul obiectelor(5).

(1) Articolul 3 litera (b) din RSPP.

(2) Articolul 8 alineatul (5) din RSPP.

(3) Articolul 8 alineatul (3) din RSPP.

(4) Articolul 8 alineatul (6) din RSPP.

(5) Documentul RSPG13-540rev2.

(2) Spectrul din banda de frecvenţe de 694-790 MHz (denumită în continuare "banda de 700 MHz") reprezintă o resursă valoroasă pentru instalarea reţelelor terestre pe suport radio rentabile, cu capacitate ridicată şi cu acoperire universală în interior şi exterior. Reglementările pentru radiocomunicaţii ale Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor conţin alocări ale benzii de 700 MHz pentru serviciile de radiodifuziune şi serviciile mobile (cu excepţia serviciului mobil aeronautic) în mod co-primar şi identificări ale acestei benzi pentru telecomunicaţiile mobile internaţionale (TMI). Această bandă de frecvenţe este utilizată în prezent în Uniune pentru televiziunea digitală terestră (TDT) şi echipamentele PMSE audio pe suport radio.

(3) Strategia Comisiei pentru piaţa unică digitală (6) subliniază importanţa benzii de 700 MHz pentru asigurarea furnizării de servicii de bandă largă în zonele rurale şi evidenţiază necesitatea unei eliberări coordonate a acestei benzi, răspunzând în acelaşi timp nevoilor specifice de distribuţie a serviciilor mass-media audiovizuale, pentru a încuraja investiţiile în reţele de bandă largă de mare viteză şi a facilita dezvoltarea serviciilor digitale avansate.

(6) A se vedea: http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_ro

(4) În avizul său privind strategia pe termen lung pentru banda de frecvenţe 470790 MHz (1), RSPG recomandă o abordare coordonată pentru reafectarea benzii de 700 MHz pentru serviciile de comunicaţii electronice pe suport radio în bandă largă şi asigurarea disponibilităţii acestei benzi în Uniune în condiţii tehnice armonizate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...