Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 611/2016 privind documentul de referinţă referitor la cele mai bune practici de management de mediu, indicatorii sectoriali de performanţă de mediu şi parametrii de excelenţă pentru sectorul turismului, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) [notificată cu numărul C(2016) 2137] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016D0611

În vigoare de la 10.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a Deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei, în special articolul 46 alineatul (1),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 prevede obligaţia Comisiei de a elabora documente de referinţă sectoriale pentru anumite sectoare economice, în consultare cu statele membre şi alte părţi interesate. Documentele de referinţă sectoriale sunt necesare pentru a sprijini organizaţiile să se concentreze mai bine asupra celor mai importante aspecte de mediu dintr-un anumit sector şi permit evaluarea, raportarea şi îmbunătăţirea performanţei de mediu a organizaţiilor. Acestea trebuie să includă cele mai bune practici de management de mediu, indicatori de performanţă de mediu pentru sectoare specifice şi, dacă este cazul, parametri de excelenţă şi sisteme de clasificare adecvate care să identifice nivelurile de performanţă de mediu în sectoarele în cauză.

(2) Comunicarea Comisiei "Elaborarea planului de lucru care stabileşte o listă orientativă a sectoarelor în vederea adoptării documentelor de referinţă sectoriale şi intersectoriale, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) " instituie un plan de lucru şi o listă indicativă a sectoarelor prioritare pentru adoptarea documentelor de referinţă sectoriale şi intersectoriale, inclusiv sectorul turismului.

(3) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 49 din Regulamentul (CE) nr. 1221/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Documentul de referinţă sectorial privind cele mai bune practici de management de mediu, indicatorii sectoriali de performanţă de mediu şi parametrii de excelenţă pentru sectorul turismului figurează în anexă.

Articolul 2

Organizaţiile înregistrate în sistemul comunitar de management de mediu în sectorul turismului iau în considerare documentul de referinţă sectorial şi, prin urmare, ar trebui:

- să utilizeze elemente relevante din documentul de referinţă sectorial atunci când elaborează şi pun în aplicare propriul sistem de management de mediu având în vedere analizele de mediu;

- să demonstreze în declaraţiile lor de mediu modul în care indicatorii relevanţi privind performanţa de mediu specifici sectorului, cele mai bune practici de management de mediu şi parametrii de excelenţă descrişi în documentul de referinţă sectorial au fost utilizaţi pentru identificarea măsurilor şi acţiunilor şi, eventual, pentru stabilirea de priorităţi în vederea îmbunătăţirii propriilor performanţe de mediu.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...