Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 608/2016 privind primirea temporară a anumitor palestinieni de către state membre ale Uniunii Europene Număr celex: 32016D0608

În vigoare de la 20.04.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma actualizată

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29 şi articolul 31 alineatul (1),

întrucât:

(1) La 5 martie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/363 privind primirea temporară a anumitor palestinieni de către state membre, prin care se prelungea, pentru o nouă perioadă de 24 de luni, valabilitatea permiselor naţionale ale respectivelor persoane pentru intrarea şi şederea pe teritoriul statelor membre menţionate în Poziţia comună 2002/400/PESC.

(2) Pe baza unei evaluări a aplicării Poziţiei comune 2002/400/PESC, Consiliul consideră că este oportună prelungirea valabilităţii permiselor respective pentru o nouă perioadă de 24 de luni,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre menţionate la articolul 2 din Poziţia comună 2002/400/PESC prelungesc valabilitatea permiselor naţionale de intrare şi şedere eliberate în temeiul articolului 3 din respectiva poziţie comună pentru o nouă perioadă de 24 de luni, începând cu 31 ianuarie 2016.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 18 aprilie 2016.

Pentru Consiliu
Preşedintele
F. MOGHERINI

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...