Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 586/2016 privind standardele tehnice pentru mecanismul de reumplere al ţigaretelor electronice [notificată cu numărul C(2016) 2093] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016D0586

În vigoare de la 06.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE, în special articolul 20 alineatul (13),

întrucât:

(1) Articolul 20 alineatul (3) litera (g) din Directiva 2014/40/UE prevede că statele membre trebuie să se asigure că ţigaretele electronice şi flacoanele de reumplere sunt prevăzute cu un mecanism care asigură reumplerea fără scurgere de lichide.

(2) Articolul 20 alineatul (13) din Directiva 2014/40/UE autorizează Comisia să stabilească standarde tehnice pentru mecanismul de reumplere al ţigaretelor electronice prin intermediul unui act de punere în aplicare.

(3) Având în vedere toxicitatea lichidelor care conţin nicotină utilizate în ţigaretele electronice şi în flacoanele de reumplere, este necesar să se asigure faptul că ţigaretele electronice pot fi reumplute într-un mod care să reducă la minimum riscul de contact cu pielea şi al ingestiei accidentale a acestor lichide.

(4) Pe baza reacţiilor părţilor interesate şi a activităţii desfăşurate de un contractant extern, au fost identificate standarde tehnice având ca scop garantarea faptului că mecanismele de reumplere care respectă standardele oferă suficientă protecţie împotriva scurgerilor.

(5) Standardele tehnice identificate includ, de asemenea, măsuri privind informarea corespunzătoare a consumatorilor cu privire la modul de funcţionare a mecanismelor de reumplere, pentru a evita scurgerile în timpul reumplerii.

(6) Părţile interesate pot oferi Comisiei informaţii privind mecanismele alternative pe care le-au creat pentru a evita scurgerile în timpul reumplerii, ceea ce poate conduce la revizuirea prezentei decizii.

(7) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului menţionat la articolul 25 din Directiva 2014/40/UE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Obiect

Prezenta decizie stabileşte standardele tehnice pentru mecanismul de reumplere al ţigaretelor electronice fabricate sau importate în Uniune.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...