Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 537/2016 privind publicarea cu o restricţie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a referinţei standardului EN 50566:2013 privind cerinţele de a demonstra conformitatea câmpurilor cu frecvenţă radio produse de dispozitivele de comunicaţii fără fir portabile şi purtate pe corp utilizate de publicul general (30 MHz-6 GHz) cu Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016D0537

În vigoare de la 06.04.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora, în special articolul 5 alineatul (3),

Având în vedere avizul Comitetului pentru evaluarea conformităţii şi supravegherea pieţei telecomunicaţiilor (Telecommunication Conformity Assessment Committee - TCAM), instituit în baza articolului 13 din Directiva 1999/5/CE,

întrucât:

(1) În situaţia în care un standard naţional care transpune un standard armonizat, a cărui referinţă a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cuprinde unul sau mai multe elemente ale cerinţelor esenţiale menţionate la articolul 3 din Directiva 1999/5/CE, se presupune că un echipament radio, fabricat în conformitate cu standardul respectiv, satisface cerinţele esenţiale în cauză.

(2) În iulie 2014, Franţa a prezentat o obiecţie referitoare la standardul EN 50566:2013 privind cerinţele de a demonstra conformitatea câmpurilor cu frecvenţă radio produse de dispozitivele de comunicaţii fără fir portabile şi purtate pe corp utilizate de publicul general (30 MHz-6 GHz).

(3) Franţa consideră că acest standard ar trebui să fie revizuit pentru a se ţine mai bine seama de condiţiile de utilizare a telefoanelor mobile, precum şi a altor dispozitive portabile (de exemplu, tablete) şi, în consecinţă, ar trebui să prevadă condiţii pentru distanţa la care rata specifică de absorbţie (Specific Absortion Rate - SAR) a corpului ar trebui să fie evaluată.

(4) În urma examinării standardului EN 50566:2013 împreună cu reprezentanţii Comitetului pentru evaluarea conformităţii şi supravegherea pieţei telecomunicaţiilor (TCAM), Comisia a concluzionat că standardul nu îndeplineşte cerinţele esenţiale menţionate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Directiva 1999/5/CE. Articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Directiva 1999/5/CE se referă la obiectivele cerinţelor de siguranţă conţinute în Directiva 2006/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. Punctul 1 litera (d) din anexa I la Directiva 2006/95/CE prevede: "Echipamentele electrice ar trebui să fie astfel proiectate şi fabricate, încât să se asigure protecţia împotriva pericolelor în conformitate cu punctele 2 şi 3 din prezenta anexă, cu condiţia ca echipamentul să fie folosit la aplicaţiile pentru care a fost construit şi să fie întreţinut în mod corespunzător." Punctul 2 din aceeaşi anexă prevede: "Măsurile de ordin tehnic ar trebui să fie stabilite în conformitate cu punctul 1, pentru a se asigura că: (a) persoanele şi animalele domestice sunt protejate în mod corespunzător împotriva pericolului de vătămare corporală sau altor traume care pot fi cauzate de contactul direct sau indirect" şi " (c) persoanele, animalele domestice şi bunurile sunt protejate în mod corespunzător împotriva pericolelor de natură neelectrică produse de echipamentele electrice, cunoscute din experienţă".

(5) Luând în considerare necesitatea de a îmbunătăţi aspectele de siguranţă ale standardului EN 50566:2013 şi până la revizuirea corespunzătoare a acestui standard, publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a referinţei standardului EN 50566:2013 ar trebui să fie însoţită de o avertizare corespunzătoare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Referinţa standardului EN 50566:2013 privind cerinţele de a demonstra conformitatea câmpurilor cu frecvenţă radio produse de dispozitivele de comunicaţii fără fir portabile şi purtate pe corp utilizate de publicul general (30 MHz-6 GHz) se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu o restricţie astfel cum se menţionează în anexă.

Articolul 2

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...