Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 372/2016 de refuzare a autorizării unei menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare şi care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016R0372

În vigoare de la 16.03.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, în special articolul 17 alineatul (3),

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, menţiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepţia cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv şi sunt incluse într-o listă cu menţiuni permise.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, că cererile de autorizare a menţiunilor de sănătate pot fi trimise de către operatorii din sectorul alimentar autorităţii naţionale competente a unui stat membru. Autoritatea naţională competentă trebuie să trimită cererile valabile Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), denumită în continuare "autoritatea".

(3) După primirea unei cereri, autoritatea trebuie să informeze fără întârziere celelalte state membre şi Comisia cu privire la cerere şi să emită un aviz cu privire la menţiunea de sănătate în cauză.

(4) Comisia trebuie să decidă cu privire la autorizarea menţiunilor de sănătate, ţinând cont de avizul emis de autoritate.

(5) Ca urmare a unei cereri din partea Lycotec Ltd, transmisă în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autorităţii i sa solicitat să emită un aviz cu privire la o menţiune de sănătate referitoare la relaţia dintre licopen L-tug şi reducerea colesterolului sanguin din lipoproteinele cu densitate mică (low-density lipoprotein - LDL) [Întrebarea nr. EFSA-Q-2014-00590(1)]. Menţiunea propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: "S-a dovedit că licopenul L-tug reduce concentraţia colesterolului sanguin. Concentraţia mare de colesterol este un factor de risc pentru apariţia cardiopatiei ischemice".

(1) EFSA Journal 2015;13(2):4025.

(6) La data de 26 februarie 2015, Comisia şi statele membre au primit avizul ştiinţific din partea autorităţii în care, pe baza datelor prezentate, se concluziona că nu s-a stabilit o relaţie cauză-efect între consumul de licopen L-tug şi reducerea concentraţiei sanguine a colesterolului-LDL. În consecinţă, având în vedere că menţiunea nu îndeplineşte cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, ea nu ar trebui să fie autorizată.

(7) Măsura prevăzută în prezentul regulament este conformă cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare şi hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...