Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 371/2016 de refuzare a autorizării anumitor menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016R0371

În vigoare de la 05.04.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, în special articolul 18 alineatul (5) primul paragraf,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, menţiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepţia cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv şi sunt incluse într-o listă a menţiunilor autorizate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, că cererile de autorizare a menţiunilor de sănătate pot fi trimise de către operatorii din sectorul alimentar autorităţii naţionale competente a unui stat membru. Autoritatea naţională competentă transmite cererile valabile Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), denumită în continuare "autoritatea", în vederea efectuării unei evaluări ştiinţifice, precum şi Comisiei şi statelor membre, în scop informativ.

(3) Autoritatea trebuie să emită un aviz cu privire la menţiunea de sănătate respectivă.

(4) Comisia trebuie să decidă cu privire la autorizarea menţiunilor de sănătate, ţinând seama de avizul emis de autoritate.

(5) În urma unei cereri din partea InQpharm Europe Ltd., transmisă în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, s-a solicitat autorităţii să emită un aviz cu privire la o menţiune de sănătate privind un extract apos standardizat de fasole albă (Phaseolus vulgaris L.) şi reducerea greutăţii corporale [întrebarea nr. EFSA-Q-2013-00973(1)]. Menţiunea propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: "Ajută la reducerea greutăţii corporale".

(1) EFSA Journal 2014;12(7):3754.

(6) La data de 16 iulie 2014, Comisia şi statele membre au primit avizul ştiinţific din partea autorităţii, care a concluzionat că elementele de probă furnizate nu sunt suficiente pentru a stabili o relaţie cauză-efect între consumul de extras apos standardizat de fasole albă (Phaseolus vulgaris L.) şi reducerea greutăţii corporale. În consecinţă, având în vedere că menţiunea nu îndeplineşte cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, ea nu ar trebui autorizată.

(7) În urma unei cereri din partea Natural Alternative International, Inc. (NAI), transmisă în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, s-a solicitat autorităţii să emită un aviz cu privire la o menţiune de sănătate privind beta-alanina şi creşterea performanţelor fizice în timpul unui exerciţiu fizic de scurtă durată şi de intensitate ridicată [întrebarea nr. EFSA-Q-2013-00974(2)]. Menţiunea propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: "Beta-alanina creşte performanţele în timpul unui exerciţiu fizic de scurtă durată şi de intensitate ridicată".

(2) EFSA Journal 2014;12(7):3755.

(8) La data de 16 iulie 2014, Comisia şi statele membre au primit avizul ştiinţific din partea autorităţii, care a concluzionat că nu a fost stabilită o relaţie cauză-efect între consumul de beta-alanină şi creşterea performanţelor fizice în timpul unui exerciţiu fizic de scurtă durată şi de intensitate ridicată. În consecinţă, având în vedere că menţiunea nu îndeplineşte cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, ea nu ar trebui autorizată.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...