Back

Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 364/2016 privind clasificarea comportamentului la foc al produselor pentru construcţii, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016R0364

În vigoare de la 15.03.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, în special articolul 27 alineatul (1),

întrucât:

(1) Prin Decizia 2000/147/CE a Comisiei, a fost adoptat un sistem de clasificare a performanţei produselor pentru construcţii, în ceea ce priveşte comportamentul la foc al acestora. Cererea s-a bazat pe o soluţie armonizată pentru a evalua această performanţă şi clasificarea rezultatelor acestor evaluări.

(2) Decizia 2000/147/CE prevede mai multe clase de performanţă privind comportamentul la foc. În plus, aceasta conţine clasele F, FFL, FL şi Fca, care sunt definite ca "nicio performanţă determinată".

(3) În conformitate cu articolul 2 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, "clasă" înseamnă o gamă, delimitată de o valoare minimă şi una maximă, de niveluri de performanţă. Clasele definite ca "nicio performanţă determinată" nu corespund acestei definiţii şi, prin urmare, nu pot fi încorporate într-un sistem de clasificare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

(4) Utilizarea menţiunii "nicio performanţă determinată" în contextul întocmirii declaraţiei de performanţă este prevăzută la articolul 6 alineatul (3) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

(5) Pentru a permite fabricanţilor să declare caracteristici de comportament la foc inferioare celor acoperite de clasele E, EFL, EL şi Eca, este necesar să se modifice criteriile de clasificare a claselor F, FFL, FL şi Fca în consecinţă.

(6) Prin urmare este necesar să se înlocuiască clasele F, FFL, FL şi Fca prevăzute în Decizia 2000/147/CE cu noi clase care să acopere produsele care nu ajung nici măcar la caracteristicile de comportament la foc al claselor E, EFL, EL şi Eca.

(7) Decizia 2000/147/CE a fost modificată de mai multe ori şi sunt necesare modificări suplimentare la această decizie. Din motive de concizie şi claritate, este necesară abrogarea deciziei menţionate şi înlocuirea sa,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Atunci când utilizarea preconizată a unui produs pentru construcţii este de natură să contribuie la apariţia şi propagarea focului şi a fumului în spaţiul sau zona de origine sau dincolo de aceasta, performanţa produsului în ceea ce priveşte comportamentul la foc se clasifică în conformitate cu sistemul de clasificare stabilit în anexă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...