Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 365/2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Telemea de Ibăneşti (DOP)] Număr celex: 32016R0365

În vigoare de la 15.03.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare, în special articolul 52 alineatul (3) litera (a),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii "Telemea de Ibăneşti", depusă de România, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene(1).

(1) JO C 6, 10.1.2015.

(2) La 5 martie 2015, Comisia a primit un act de opoziţie din partea Greciei. La 30 aprilie 2015, Comisia a primit declaraţia de opoziţie motivată aferentă.

(3) Comisia a examinat opoziţia transmisă de Grecia şi a considerat că este admisibilă. Cuvântul "Telemea", care face parte din denumirea "Telemea de Ibăneşti", este aproape identic cu denumirea "Τελεμές" (Telemes) care este utilizată în Grecia. "Τελεμές" (Telemes) este o brânză albă în saramură, produsă la scară comercială în diferite zone din Grecia. Opoziţia susţine că înregistrarea denumirii "Telemea de Ibăneşti" ar periclita existenţa unei denumiri parţial identice, şi anume "Τελεμές" (Telemes), precum şi existenţa unor produse care s-au aflat legal pe piaţa elenă cu cel puţin cinci ani înainte de data publicării cererii de înregistrare a denumirii "Telemea de Ibăneşti".

(4) Prin scrisoarea din 22 iunie 2015, Comisia a invitat părţile interesate să iniţieze consultările care se impun pentru a încerca să ajungă la un acord, în conformitate cu procedurile lor interne.

(5) România şi Grecia au ajuns la un acord, care a fost notificat Comisiei la 21 septembrie 2015, în termenul prevăzut.

(6) Astfel cum rezultă din informaţiile schimbate cu Grecia în cadrul procedurii de opoziţie, România produce la nivel naţional o brânză denumită "Telemea". Această producţie este în conformitate cu un standard naţional aprobat de Asociaţia de Standardizare din România. În 2014, au fost produse în România aproximativ 24 000 de tone de brânză "Telemea". Prin cererea de înregistrare a denumirii "Telemea de Ibăneşti", România nu vizează rezervarea utilizării termenului "Telemea".

(7) România şi Grecia au fost de acord că protecţia denumirii "Telemea de Ibăneşti" nu ar trebui să includă denumirea de sine stătătoare "Telemea", ci doar denumirea compusă "Telemea de Ibăneşti" în ansamblul său. În plus, cele două ţări au ajuns la concluzia că regulamentul de înregistrare a denumirii "Telemea de Ibăneşti" în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate ar trebui să includă un considerent în care să se specifice sfera de aplicare a protecţiei.

(8) Dat fiind că respectă dispoziţiile din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 şi legislaţia Uniunii, conţinutul acordului încheiat între România şi Grecia ar trebui să fie luat în considerare.

(9) Prin urmare, denumirea de origine "Telemea de Ibăneşti" (DOP) ar trebui să fie protejată în ansamblul său, în timp ce termenul "Telemea" poate continua să fie utilizat pentru etichetare sau prezentare pe teritoriul Uniunii, cu condiţia respectării principiilor şi normelor aplicabile în ordinea sa juridică,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...