Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 346/2016 de stabilire a elementelor care trebuie incluse în Sistemul de informaţii al vămilor Număr celex: 32016R0346

În vigoare de la 31.03.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol, în special articolul 25 alineatul (1),

întrucât:

(1) Obiectivul Sistemului de informaţii al vămilor (SIV) este de a asista autorităţile competente în prevenirea, cercetarea şi urmărirea operaţiunilor care reprezintă o încălcare a legislaţiei vamale sau agricole. În vederea atingerii acestui obiectiv, autorităţile competente ale statelor membre introduc în SIV informaţii cu privire la evenimente relevante, cum ar fi sechestrarea sau reţinerea mărfurilor. Pentru ca SIV să continue să răspundă nevoilor autorităţilor competente, este necesar să se actualizeze lista elementelor care trebuie incluse în SIV.

(2) Fiecare eveniment raportat în SIV include o serie de elemente de bază care sunt necesare pentru o interpretare corespunzătoare a cazului. Pentru a permite autorităţilor competente să identifice cu uşurinţă în SIV cazuri sau evenimente specifice, ar trebui să fie posibilă căutarea în SIV a referinţelor cazurilor şi, prin urmare, este necesar ca referinţa unui caz să fie inclusă ca element în SIV.

(3) O activitate frauduloasă presupune în mod normal participarea activă a uneia sau a mai multor persoane. Identificarea corectă şi lipsită de ambiguităţi a persoanelor implicate în activităţi care sunt potenţial frauduloase este extrem de importantă pentru cercetarea cu succes a evenimentelor. Prin urmare, datele privind întreprinderile şi persoanele implicate în activităţi frauduloase sau potenţial frauduloase ar trebui să fie raportate în SIV.

(4) Datorită faptului că modul de operare în cazul fraudei comerciale, precum şi metoda de ascundere depind de mijloacele de transport, este important să se includă în SIV, ca element obligatoriu, detalii specifice privind mijloacele de transport.

(5) Modelele de transport care nu se justifică din punct de vedere economic sunt considerate a fi indicatori relevanţi ai anumitor tipuri de fraude, cum ar fi, de exemplu, falsul în declaraţia de origine. Prin urmare, este important să se cunoască detaliile rutelor care sunt utilizate pentru transportul mărfurilor întrucât acestea pot fi importante în identificarea activităţilor frauduloase. Prin urmare, informaţiile privind etapele rutelor sunt considerate a fi esenţiale pentru o cercetare corespunzătoare a fraudelor vamale şi ar trebui să fie incluse ca unul dintre elementele SIV.

(6) Taxele vamale şi alte taxe variază în funcţie de caracteristicile specifice ale mărfii. Prin urmare, pentru a asigura urmărirea corespunzătoare a cazurilor sau a evenimentelor raportate în SIV, ar trebui să fie introduse în acest sistem specificaţii referitoare la mărfurile implicate în cazul respectiv.

(7) Analiza sechestrării, confiscării sau reţinerii efective a mărfurilor constituie un element de sprijin în elaborarea unor măsuri preventive împotriva fraudelor viitoare de acelaşi tip din domeniul vamal. Prin urmare, se consideră important să se includă în SIV informaţii relevante referitoare la sechestrare, reţinere sau confiscare.

(8) Orice acţiune întreprinsă de autorităţile relevante ar trebui să fie justificabilă şi, deci, ar trebui să se bazeze pe indicatori de risc corespunzători. Prin urmare, este necesar să se includă ca element în SIV informaţiile de evaluare a riscului.

(9) În funcţie de cazul în discuţie, documentaţia relevantă care trebuie anexată atunci când cazul respectiv este introdus în SIV poate varia în mod semnificativ. Documentaţia poate include, fără a se limita însă la acestea, documente comerciale obţinute de către autorităţile competente.

(10) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin Regulamentul (CE) nr. 515/97,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...