Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 339/2016 privind armonizarea benzii de frecvenţe 2 010-2 025 MHz pentru legături video pe suport radio portabile sau mobile şi camere fără fir utilizate pentru producţia de programe şi pentru evenimente speciale [notificată cu numărul C(2016) 1197] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016D0339

În vigoare de la 10.03.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvenţe radio), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1) Utilizarea benzilor de frecvenţe 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz şi 2 110-2 170 MHz (denumite împreună "banda de 2 GHz") a fost coordonată prin Decizia 128/1999/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. Această decizie a expirat la 22 ianuarie 2003, însă statele membre continuă să utilizeze acest spectru în mod armonizat.

(2) Utilizarea subbenzilor pereche 1 920-1 980 MHz şi 2 110-2 170 MHz ("banda terestră pereche de 2 GHz") a fost ulterior armonizată prin Decizia de punere în aplicare 2012/688/UE a Comisiei, pentru a se ţine cont de evoluţia tehnologică şi de principiul neutralităţii tehnologiei şi a serviciilor.

(3) Partea nepereche a benzii terestre de 2 GHz, compusă din benzile de frecvenţe 1 900-1 920 MHz şi 2 010-2 025 MHz, care a fost alocată operatorilor mobili din Uniune, a rămas neutilizată de către aceştia în majoritatea statelor membre timp de peste zece ani, ceea ce înseamnă că porţiuni valoroase ale spectrului au fost insuficient utilizate. Această utilizare insuficientă justifică introducerea unor noi măsuri de armonizare, destinate să asigure utilizarea eficace şi eficientă a spectrului, în conformitate cu obiectivele programului multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio (RSPP). Prin aceste măsuri se vizează în special asigurarea unui spectru suficient pentru a sprijini producţia de programe şi evenimentele speciale (PMSE), în conformitate cu obiectivele pieţei interne şi ale accesului la cultură şi pentru îmbunătăţirea protecţiei publice şi a intervenţiei în caz de dezastre (PPID).

(4) Ca răspuns la mandatul emis de Comisie în 2011 în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Decizia nr. 676/2002/CE în ceea ce priveşte condiţiile tehnice aferente opţiunilor de armonizare a spectrului pentru microfoanele cu transmisie pe suport radio şi camerele video fără fir, Conferinţa europeană a administraţiilor de poştă şi telecomunicaţii (CEPT) a transmis Raportul 51, în care banda de frecvenţe 2 010-2 025 MHz şi

(5) Mandatul pentru CEPT din 15 decembrie 2011, RSCOM11-59 final.

(6) Raportul se referă la condiţiile tehnice de asigurare a funcţionării sustenabile a camerelor video fără fir şi a fost aprobat de Comitetul pentru comunicaţii electronice (CCE) la 8 noiembrie 2013. alte benzi de frecvenţe sunt indicate drept un posibil nou spectru pentru camerele şi legăturile video fără fir, sub rezerva efectuării unor studii suplimentare. Prin urmare, Comisia a emis în octombrie 2012 (1) un nou mandat pentru CEPT, având drept obiect efectuarea unor studii privind condiţiile tehnice armonizate pentru benzile de frecvenţe 1 900-1 920 MHz şi 2 010-2 025 MHz în UE. Drept urmare, CEPT a publicat la 6 martie 2015 Raportul 52 (2), în care sunt identificate potenţiale utilizări alternative ale acestor benzi nepereche din banda terestră de 2 GHz, pentru a pune în aplicare politicile evidenţiate de RSPP în ceea ce priveşte PMSE şi PPID.

(1) RSCOM12-17 rev 3, adoptat la 10 octombrie 2012.

(2) Raportul 52 către Comisia Europeană, transmis de CEPT ca răspuns la mandatul de a "efectua studii privind condiţiile tehnice armonizate pentru benzile de frecvenţe 1 900-1 920 MHz şi 2 010-2 050 MHz («benzi nepereche din banda terestră de 2 GHz») în UE", aprobat de CCE la 6 martie 2015.

(5) Conform rapoartelor CEPT, categoriile de legături video pe suport radio portabile sau mobile şi de camere fără fir care pot fi utilizate pentru producţia de programe şi pentru evenimente speciale ("PMSE video") pot include, printre altele, camerele fără fir ţinute în mână sau fixate pe un suport, echipate cu transmiţătoare integrate sau ataşate, blocuri de alimentare şi antene pentru transmiterea pe distanţă scurtă, în raza vizuală şi în afara razei vizuale, a conţinutului video de calitate transmisibilă însoţit de sunet; legături video portabile realizate prin transmiţătoare de mici dimensiuni, destinate transmisiei la distanţă mai lungă, de obicei până la doi kilometri, şi legături video mobile cum ar fi sistemele de transmisie cu transmiţătoare şi receptoare radio instalate în sau pe motociclete, motociclete de curse, vehicule cu pedale, autoturisme, ambarcaţiuni, elicoptere, dirijabile sau alte aeronave, cu posibilitatea ca unul sau ambele echipamente terminale să fie utilizate în mişcare.

(6) Utilizarea benzii de frecvenţe 2 010-2 025 MHz pentru legăturile video şi camerele fără fir are avantajul tehnic şi economic conferit de banda de frecvenţe învecinată de 2 025-2 220 MHz, care este utilizată la rândul său pentru astfel de legături şi pentru camerele fără fir într-o serie de state membre şi este indicată în Recomandarea 25-10 a ERC (3) drept interval de reglare fină recomandat. Întrucât Raportul 52 al CEPT confirmă că PMSE video pot funcţiona în banda de frecvenţe 2 010-2 025 MHz în condiţiile tehnice aplicabile la utilizarea PMSE în banda 2 025-2 110 MHz, spectrul disponibil pentru legături video şi camere fără fir s-ar extinde, în consecinţă, de la 85 MHz la 100 MHz.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...