Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestaţii vamale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.03.1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României emite prezenta ordonanţă.

Art. 1. -

Direcţia Generală a Vămilor gestionează în regim extrabugetar venituri constituite din următoarele surse:

a) comisionul de 10% pentru sumele în lei, efectiv declarate de călători la ieşirea din ţară şi reţinute de autoritatea vamală, instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 554/1991 privind instituirea comisionului pentru sumele în lei şi în valută consemnate prin unităţile vamale;
Modificări (1)

b) comisionul de 5% pentru sumele în valută care se consemnează la unităţile bancare, prin birourile vamale, de la persoanele fizice care intră şi care ies din România, instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 554/1991;
Modificări (1)

c) tariful pentru utilizarea sistemului automat de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu, perceput de către autoritatea vamală de la declaranţii vamali, reprezentând echivalentul în lei a 12 ECU la cursul de schimb al zilei în care se efectuează plata;
Modificări (1)

d) tariful de însoţire vamală a mijloacelor de transport aflate în tranzit pe teritoriul naţional, perceput de autoritatea vamală de la titularii operaţiunilor de tranzit, în conformitate cu prevederile art. 368 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1997;

e) sumele încasate de autoritatea vamală de la declaranţii vamali, care solicită depunerea declaraţiei vamale în detaliu în afara zilelor şi orelor de lucru, reprezentând dublul salariului tarifar orar cuvenit agentului vamal, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1997.

Art. 2. -

Sumele gestionate în regim extrabugetar de către Direcţia Generală a Vămilor se prevăd distinct în anexa la bugetul Ministerului Finanţelor.

Art. 3. -

Din veniturile gestionate în regim extrabugetar, Direcţia Generală a Vămilor va acoperi cheltuieli în completarea fondurilor alocate de la buget, potrivit destinaţiilor stabilite prin anexele la legile bugetare anuale.

Art. 4. -

Disponibilităţile de la finele anului, rezultate din gestionarea veniturilor extrabugetare, se vor reporta în anul următor, urmând a fi utilizate de Direcţia Generală a Vămilor cu aceeaşi destinaţie.

Art. 5. -

În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor va elabora norme metodologice privind încasarea, administrarea, contabilizarea şi gestionarea acestor venituri, care vor intra în vigoare la acelaşi termen cu ordonanţa.

Art. 6. - Modificări (1)

Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. La aceeaşi dată orice dispoziţii contrare se abrogă.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
p. Ministrul finanţelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

Bucureşti, 29 ianuarie 1998.

Nr. 17.

se încarcă...