Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar majoritar

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04.08.1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 pct. 6 lit. c) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

Art. 1. -

(1) Societăţile comerciale bancare cu capital majoritar de stat pot majora capitalul social cu dividendele aferente anului 1997 cuvenite acţionarilor din profitul net, conform legii.

(2) Majorarea capitalului social la aceste societăţi comerciale bancare se poate efectua şi din rezervele existente în sold, constituite din influenţele de curs valutar aferente aprecierii disponibilităţilor în valută reprezentând capitalul social în valută.
Modificări (2)

Art. 2. -

(1) Majorarea capitalului social se va efectua de către societăţile comerciale bancare prevăzute la art. 1 alin. (1), în termen de 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.
Modificări (1)

(2) Banca Naţională a României va aviza, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înaintării solicitării, majorarea capitalului social al băncilor cărora li se aplică prevederile prezentei ordonanţe.

p. PRIM-MINISTRU,

Contrasemnează:
p. Ministrul privatizării,
Victor Eros,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor,
Dan Radu Ruşanu,
secretar de stat
p. Ministrul reformei,
preşedintele Consiliului pentru Reformă,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Isărescu

Bucureşti, 3 august 1998.

Nr. 48.

se încarcă...