Back

Parlamentul României

Legea nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane şi răspundere civilă în Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.01.1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Art. 1. -

(1) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor pot încheia contracte de asigurare facultativă a bunurilor din dotare pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente.

(2) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pot contracta asigurări facultative de persoane şi de răspundere civilă, în beneficiul personalului cu atribuţii operative sau informative, pentru cazurile de invaliditate sau deces, produse prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza unor misiuni operative, informative, pirotehnice, antiteroriste, de telecomunicaţii speciale, de protecţie a demnitarilor sau a corespondenţei, misiuni executate în ţară sau în străinătate.

(3) Ministerul Justiţiei, pentru personalul din Direcţia Generală a Penitenciarelor, poate contracta asigurări facultative de persoane şi de răspundere civilă pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe şi prin alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii unor misiuni specifice, caracterizate prin grad ridicat de risc.

Art. 2. -

Asigurările prevăzute la art. 1 se încheie la una dintre societăţile de asigurare cu sediul în România, în condiţiile legii. Categoriile de bunuri şi de persoane care pot fi asigurate facultativ sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 3. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Sumele necesare pentru plata primelor de asigurare se suportă din fondurile aprobate, cu această destinaţie, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerului Justiţiei.

(2) Sumele reprezentând indemnizaţiile cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare se reţin ca venituri extrabugetare şi se evidenţiază într-un cont special distinct, care se gestionează la nivelul ordonatorului principal de credite.

(3) Din veniturile extrabugetare reţinute în condiţiile alin. (2) se finanţează cheltuielile privind repararea sau achiziţionarea de tehnică militară. Disponibilul rămas la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
Jurisprudență (1)

Art. 4. -

Modul de constituire, utilizare şi reportare a veniturilor extrabugetare se stabileşte prin norme metodologice*) elaborate de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

*) A se vedea Ordinul ministrului apărării naţionale, ministrului de interne, ministrului justiţiei şi ministrului finanţelor nr. M.70/768/1.280/C/8.513/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998.

Art. 5. -

Prezenta lege intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 1998.

NOTĂ:

Potrivit art. II din Legea nr. 43/2001 "Normele metodologice prevăzute la art. 4 din Legea nr. 15/1998 se vor elabora şi de Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 43/2001".

ANEXĂ

CATEGORIILE
de bunuri şi de persoane care pot fi asigurate facultativ

A. Asigurarea de bunuri:

1. aeronave şi nave;

2. blindate, automobile şi tractoare;

3. tehnică de artilerie;

4. tehnică de geniu şi căi ferate;

5. aparatură şi mijloace de comunicaţii cu valoare mare;

6. mijloacele, materialele şi imobilele folosite în activitatea penitenciarelor.

B. Asigurarea de persoane:

1. personal care participă la misiuni în cadrul forţelor internaţionale destinate menţinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare;

2. personal care participă la alte misiuni militare internaţionale;

3. personal din structurile Forţei de Reacţie Rapidă;

4. personal din marina militară şi marina grănicerească;

5. personal aeronautic din aviaţia militară;

6. personal care participă la experimentări, omologări de armament, tehnică şi muniţie, precum şi la asanarea şi marcarea focului în poligoane;

7. personal care execută misiuni pirotehnice;

8. personal care participă la misiuni de menţinere ori de restabilire a ordinii publice, stingerea incendiilor, paza şi supravegherea frontierei de stat, combaterea crimei organizate, paza şi asigurarea valorilor, de reţinere a persoanelor date în urmărire ori a dezertorilor înarmaţi;

9. personal care execută misiuni informative, operative, de telecomunicaţii speciale ori antiteroriste, în ţară sau în străinătate;

10. personal care execută misiuni de pază şi supraveghere a locurilor de reţinere, detenţie şi a punctelor de lucru pentru deţinuţi;

11. personal care participă la misiuni de pază şi protecţie a demnitarilor români ori străini, precum şi de protecţie a magistraţilor;

12. personal care participă la misiuni de pază a obiectivelor;

13. personal care execută întreţinerea, repararea, casarea şi depozitarea muniţiilor;

14. personal care lucrează cu surse radioactive, substanţe chimice şi explozivi;

15. conducători auto;

16. mecanici conductori pe tehnica de blindate, tractoare de artilerie şi utilaje de geniu;

17. supraveghetori cazane sub presiune;

18. personal aeronautic şi naval din cadrul sistemului de siguranţă naţională.

C. Asigurarea de răspundere civilă:

1. personal aeronautic din aviaţia militară;

2. personal îmbarcat pe submarine;

3. personal navigant din marina militară şi marina grănicerească;

4. scafandri;

5. personal care lucrează cu surse radioactive, chimice şi explozivi;

6. conducători auto;

7. personal care execută misiuni informative, operative, pirotehnice, antiteroriste, de telecomunicaţii speciale, pază şi protecţie în cadrul sistemului de siguranţă naţională, în ţară sau în străinătate;

8. personal aeronautic şi naval din cadrul sistemului de siguranţă naţională.

se încarcă...