Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 24/2011 privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere Număr celex: 32011L0024

În vigoare de la 04.04.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolele 114 şi 168,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 175, 28.7.2009, p. 116.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

___________

(2) JO C 120, 28.5.2009, p. 65.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

___________

(3) Poziţia Parlamentului European din 23 aprilie 2009 (JO C 184 E, 8.7.2010, p. 368), Poziţia în primă lectură a Consiliului din 13 septembrie 2010 (JO C 275 E, 12.10.2010, p. 1), Poziţia Parlamentului European din 19 ianuarie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 28 februarie 2011.

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 168 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), la definirea şi punerea în aplicare a tuturor politicilor şi acţiunilor Uniunii se asigură un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane. Aceasta implică asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi atunci când Uniunea adoptă acte în temeiul altor dispoziţii ale tratatului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...