Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 53/2000 privind vehiculele scoase din uz Număr celex: 32000L0053

În vigoare de la 21.10.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat şi pe baza textului comun aprobat de Comitetul de conciliere la data de 23 mai 2000,

întrucât:

(1) Se impune armonizarea diferitelor măsuri de drept intern privind vehiculele scoase din uz pentru ca, în primul rând, impactul vehiculelor scoase din uz asupra mediului să fie redus la minimum, contribuind astfel la protecţia, conservarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi la conservarea energiei, şi, în al doilea rând, să se asigure buna funcţionare a pieţei interne şi să se evite denaturarea concurenţei în Comunitate.

(2) Este necesară elaborarea unui cadru comunitar pentru a asigura coerenţa între modalităţile de abordare naţionale pentru atingerea obiectivelor menţionate anterior, în special cu scopul de a proiecta vehicule pentru reciclare şi recuperare, între normele pentru instalaţiile de colectare şi recuperare şi între realizarea obiectivelor pentru refolosire, reciclare şi recuperare, luând în considerare principiul subsidiarităţii şi principiul "poluatorul plăteşte".

(3) În fiecare an, vehiculele scoase din uz din Comunitate generează între 8 şi 9 milioane tone de deşeuri care trebuie gestionate corect.

(4) Pentru a pune în aplicare principiile de precauţie şi prevenire şi în conformitate cu strategia comunitară pentru gestionarea deşeurilor, pe cât posibil, trebuie evitată generarea de deşeuri.

(5) Un alt principiu fundamental stabileşte că deşeurile trebuie refolosite şi recuperate şi acordă întâietate refolosirii şi reciclării.

(6) Statele membre trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că unităţile economice instituie sisteme de colectare, tratare şi recuperare a vehiculelor scoase din uz.

(7) Statele membre trebuie să se asigure că ultimul deţinător şi/sau proprietar poate livra vehiculul scos din uz către o instalaţie de tratare autorizată fără costuri, ca urmare a faptului că vehiculul nu are valoare sau are o valoare comercială negativă. Statele membre trebuie să se asigure că producătorii acoperă toate sau o mare parte din costurile punerii în aplicare a acestor măsuri; funcţionarea normală a forţelor de pe piaţă nu trebuie împiedicată.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...