Back

Consiliul de Asociere

Decizia nr. 1/2014 de adoptare a propriului Regulament de procedură şi a celui al Comitetului de asociere [2015/1215] Număr celex: 32015D1215

În vigoare de la 24.07.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL DE ASOCIERE UE-AMERICA CENTRALĂ,

având în vedere Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte (denumit în continuare "acordul"), în special articolul 4, articolul 5 alineatul (2), articolul 7 alineatul (3) şi articolul 8 alineatul (6),

întrucât:

(1) În temeiul articolului 353 alineatul (4), partea a IV-a din acord referitoare la comerţ a fost aplicată începând cu 1 august 2013 cu Nicaragua, Honduras şi Panama, începând cu 1 octombrie 2013, cu El Salvador şi Costa Rica şi începând cu 1 decembrie 2013, cu Guatemala.

(2) Pentru a contribui la punerea în aplicare efectivă a acordului, cadrul său instituţional ar trebui instituit cât mai curând posibil.

(3) Cu excepţia cazurilor în care acordul prevede altfel, Consiliul de asociere este cel care supraveghează punerea în aplicare a acordului şi îşi instituie propriul Regulament de procedură, precum şi pe cel al Comitetului de asociere şi al subcomitetelor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articol unic

Se adoptă Regulamentul de procedură al Consiliului de asociere şi cel al Comitetului de asociere şi al subcomitetelor, prevăzute în anexa A, respectiv B.

Prezenta decizie se adoptă prin procedură scrisă şi intră în vigoare la data primirii sale de către secretariat semnată în mod corespunzător de toate părţile.

Adoptat la San José, Costa Rica, la 7 noiembrie 2014.

ANEXA A

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL CONSILIULUI DE ASOCIERE

Articolul 1 Dispoziţii generale

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...