Back

Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 1187/2015 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte etichetarea energetică a cazanelor cu combustibil solid şi a pachetelor de cazan cu combustibil solid, instalaţii de încălzire suplimentare, regulatoare de temperatură şi dispozitive solare (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R1187

În vigoare de la 21.07.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact energetic, în special articolul 10,

întrucât:

(1) Directiva 2010/30/UE prevede adoptarea de către Comisie a unor acte delegate privind etichetarea produselor cu impact energetic care prezintă un potenţial semnificativ de economisire a energiei şi o mare disparitate în ceea ce priveşte nivelurile de performanţă relevante în condiţii de funcţionalitate echivalentă.

(2) Instalaţiile de încălzire a incintelor cu funcţionalitate echivalentă, inclusiv cazanele cu combustibil solid, prezintă o mare disparitate în ceea ce priveşte eficienţa energetică. Energia utilizată de cazanele cu combustibil solid pentru a încălzi incintele reprezintă o parte semnificativă din cererea totală de energie din Uniune. Există o marjă semnificativă în ceea ce priveşte reducerea consumului de energie al cazanelor cu combustibil solid, care include posibilitatea combinării lor cu regulatoare de temperatură adecvate şi dispozitive solare; prin urmare, cerinţele în materie de etichetare energetică ar trebui să acopere, de asemenea, pachetele de cazan cu combustibil solid, instalaţii de încălzire suplimentare, regulatoare de temperatură şi dispozitive solare.

(3) Cazanele care generează căldură exclusiv pentru furnizarea de apă caldă potabilă sau menajeră, cazanele pentru încălzirea unor agenţi termici gazoşi, cazanele de cogenerare cu o putere electrică de minimum 50 kW şi cazanele cu biomasă nelemnoasă au caracteristici tehnice specifice şi, prin urmare, ar trebuie excluse din prezentul regulament.

(4) Trebuie prevăzute dispoziţii armonizate privind etichetarea şi informaţiile standard despre produse referitoare la eficienţa energetică a cazanelor cu combustibil solid, pentru ca producătorii să fie stimulaţi să îmbunătăţească eficienţa energetică a acestor produse, iar utilizatorii finali să fie încurajaţi să cumpere produse cu o eficienţă energetică ridicată şi să contribuie la funcţionarea pieţei interne.

(5) Pentru a le oferi consumatorilor informaţii comparabile referitoare la cazanele cu combustibil solid, ar trebui introdusă o scară de etichetare conformă cu Regulamentul delegat (UE) nr. 811/2013 al Comisiei. Utilizarea abordării din cadrul regulamentului respectiv în ceea ce priveşte energia din surse regenerabile nu ar permite promovarea eficienţei energetice a cazanelor cu biomasă. Utilizarea, pentru biomasă, a abordării folosite pentru combustibilii fosili nu ar fi coerentă cu obiectivul de promovare a energiei din surse regenerabile al Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. Este necesar, prin urmare, ca prezentul regulament să introducă o abordare specifică pentru cazanele cu biomasă, un "coeficient de promovare a biomasei" stabilit la un asemenea nivel încât cazanele cu condensare cu biomasă să poată atinge clasa A++.

(6) Informaţiile indicate pe etichete trebuie obţinute prin proceduri de măsurare şi de calculare fiabile, exacte şi reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare şi de calcul de ultimă generaţie general recunoscute, inclusiv, după caz, standardele armonizate adoptate de către organismele europene de standardizare, în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului,în scopul stabilirii de cerinţe în materie de proiectare ecologică.

(7) Prezentul regulament ar trebui să specifice un conţinut şi design uniform ale etichetelor pentru cazanele cu combustibil solid.

(8) În plus, prezentul regulament ar trebui să specifice cerinţe privind produsul şi documentaţia tehnică a cazanelor cu combustibil solid.

(9) În plus, prezentul regulament ar trebui să specifice cerinţe în ceea ce priveşte informaţiile care trebuie furnizate în cazul oricărei forme de vânzare la distanţă a cazanelor cu combustibil solid şi în orice reclame şi materiale tehnice promoţionale referitoare la cazanele cu combustibil solid.

(10) În cazul în care etichetele şi informaţiile despre produs se bazează pe fişele produselor de la furnizori, ar trebui să se garanteze că utilizatorul final are acces uşor la informaţii privind performanţa energetică a pachetelor de cazan cu combustibil solid, instalaţii de încălzire suplimentare, dispozitive solare şi regulatoare de temperatură.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...