Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 83/2015 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte emisia de gaze poluante în conformitate cu cerinţele privind combustibilul [2015/1038] Număr celex: 42015X0703(01)

În vigoare de la 03.07.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibilă la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html Include toate textele valabile până la:

Seria 07 de amendamente la regulament - Data intrării în vigoare: 22 ianuarie 2015

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament stabileşte cerinţele tehnice pentru omologarea de tip a vehiculelor.

În plus, prezentul regulament stabileşte norme pentru conformitatea în funcţionare, pentru durabilitatea dispozitivelor de control al poluării şi pentru sistemele de diagnosticare la bord (OBD).

1.1. Prezentul regulament se aplică vehiculelor din categoriile M1, M2, N1 şi N2, cu o masă de referinţă care nu depăşeşte 2 610 kg (1).

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, punctul 2. - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

La cererea producătorului, omologarea de tip acordată în temeiul prezentului regulament poate fi extinsă de la vehiculele M1, M2, N1 şi N2 a căror masă de referinţă nu depăşeşte 2 840 kg şi care îndeplinesc condiţiile specificate în prezentul regulament.

2. DEFINIŢII

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiţii.

2.1. "Tip de vehicul" înseamnă un grup de vehicule care nu diferă între ele în privinţa următoarelor aspecte:

2.1.1. inerţia echivalentă determinată în funcţie de masa de referinţă, astfel cum se specifică în tabelul A4a/3 din anexa 4a la prezentul regulament şi

2.1.2. caracteristicile motorului şi ale vehiculului definite în anexa 1 la prezentul regulament.

2.2. "Masă de referinţă" înseamnă masa în stare neîncărcată a vehiculului, la care se adaugă cifra fixă de 100 kg la încercare, în conformitate cu anexele 4a şi 8 la prezentul regulament.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...