Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1188/2015 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R1188

În vigoare de la 21.07.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, în special articolul 15 alineatul (1),

în urma consultării forumului consultativ menţionat la articolul 18 din Directiva 2009/125/CE,

întrucât:

(1) Directiva 2009/125/CE prevede obligaţia Comisiei de a stabili cerinţe în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic care reprezintă volume semnificative de vânzări şi de schimburi comerciale, care au un impact semnificativ asupra mediului şi care prezintă un potenţial semnificativ de ameliorare a impactului asupra mediului, fără a antrena costuri excesive.

(2) Articolul 16 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE prevede că, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 19 alineatul (3) şi cu criteriile prevăzute la articolul 15 alineatul (2) şi după consultarea Forumului consultativ, Comisia introduce, după caz, măsuri de punere în aplicare pentru produsele cu potenţial ridicat de reducere necostisitoare a emisiilor de gaze cu efect de seră, cum ar fi aparatele pentru încălzire locală.

(3) Comisia a efectuat un studiu pregătitor pentru a analiza aspectele tehnice, de mediu şi economice ale aparatelor pentru încălzire locală utilizate, în general, pentru încălzire în clădirile rezidenţiale şi comerciale. Studiul a fost realizat cu părţile implicate şi interesate din Uniune şi din ţări terţe, iar rezultatele au fost făcute publice.

(4) Aspectele de mediu ale aparatelor pentru încălzire locală care au fost identificate ca fiind semnificative în sensul prezentului regulament sunt consumul de energie şi emisiile de oxizi de azot în faza de utilizare.

(5) Studiul pregătitor arată că, în cazul aparatelor pentru încălzire locală, nu sunt necesare cerinţe suplimentare referitoare la alţi parametri de proiectare ecologică, menţionaţi în partea 1 din anexa I la Directiva 2009/125/CE.

(6) Domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să includă aparatele pentru încălzire locală concepute pentru a utiliza combustibili gazoşi sau lichizi şi energie electrică. Intră, de asemenea, în domeniul de aplicare al prezentului regulament aparatele pentru încălzire locală care au o funcţie de încălzire indirectă prin transferul energiei termice către un fluid.

(7) În Uniune, consumul anual de energie aferent aparatelor pentru încălzire locală în 2010 a fost estimat la 1 673 PJ (40,0 Mtep), ceea ce corespunde unei cantităţi de emisii de 75,3 milioane de tone de dioxid de carbon (CO2). Se preconizează că, în 2020, consumul anual de energie aferent aparatelor pentru încălzire locală va fi de 1 630 PJ (39,0 Mtep), ceea ce corespunde unei cantităţi de 71,6 milioane de tone de CO2.

(8) Consumul de energie al aparatelor pentru încălzire locală poate fi redus în continuare prin utilizarea tehnologiilor nebrevetate existente, fără să crească costurile totale aferente achiziţionării şi funcţionării acestor produse.

(9) În 2010, emisiile anuale de oxizi de azot (NOx) ale aparatelor pentru încălzire locală au fost estimate la 5,6 ktone de echivalent de oxizi de sulf (SOx). După adoptarea de măsuri specifice de către statele membre şi datorită dezvoltării tehnologice, se estimează că în 2020 aceste emisii vor fi de 4,9 ktone de echivalent SOx.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...