Back

Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 1186/2015 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte etichetarea energetică a aparatelor pentru încălzire locală
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32015R1186

În vigoare de la 21.07.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact energetic, în special articolul 10,

întrucât:

(1) Directiva 2010/30/UE prevede adoptarea de către Comisie a unor acte delegate privind etichetarea produselor cu impact energetic care prezintă un potenţial semnificativ de economisire a energiei şi o mare disparitate în ceea ce priveşte nivelurile de performanţă relevante, în condiţii de funcţionalităţi echivalente.

(2) Aparatele pentru încălzire locală cu funcţionalitate echivalentă prezintă o mare disparitate în ceea ce priveşte eficienţa energetică, iar energia pe care o folosesc reprezintă o parte semnificativă din cererea totală de energie din Uniune. Posibilităţile de reducere a consumului de energie al acestora sunt semnificative.

(3) Aparatele pentru încălzire locală care utilizează biomasă nelemnoasă au caracteristici tehnice specifice şi, prin urmare, ar trebui excluse din prezentul regulament.

(4) Ar trebui prevăzute dispoziţii armonizate privind etichetarea şi informaţiile standard despre produs, pentru a încuraja producătorii să îmbunătăţească eficienţa energetică a aparatelor pentru încălzire locală, pentru a stimula utilizatorii finali să cumpere produse cu un bun randament energetic şi pentru a contribui la funcţionarea pieţei interne.

(5) Dat fiind că utilizarea tipică şi, prin urmare, şi consumul de energie al aparatelor pentru încălzire locală sunt diferite de cele ale altor produse de încălzire a spaţiului reglementate, prezentul regulament ar trebui să introducă o scară de etichetare diferită de cea a altor produse de încălzire a spaţiului.

(6) Ţinând cont de faptul că aparatele pentru încălzire locală cu radiaţie luminoasă şi cu tuburi sunt produse achiziţionate direct de către profesionişti, nu de către consumatorii finali, în prezentul regulament nu se stabilesc cerinţe în materie de etichetare energetică referitoare la acestea.

(7) Cerinţele minime aplicabile aparatelor electrice pentru încălzire locală în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2015/1188 al Comisiei corespund potenţialului maxim de ameliorare tehnică a acestor produse. Prin urmare, între aceste aparate nu va mai exista nicio marjă de diferenţiere. Aparatele electrice pentru încălzire locală nu pot fi înlocuite direct de aparate pentru încălzire locală mai eficiente care utilizează alţi combustibili şi, în consecinţă, eticheta nu şi-ar atinge obiectivul de a pune la dispoziţia consumatorilor informaţii cu privire la eficienţa relativă a diferitelor produse.

(8) Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile în sectorul aparatelor pentru încălzire este în concordanţă cu obiectivul de promovare a energiei regenerabile. Prin urmare, este oportun ca prezentul regulament să introducă o abordare specifică în cazul aparatelor pentru încălzire locală, un "factor de etichetare a biomasei" stabilit la un asemenea nivel încât clasa A++ să poată fi atinsă doar de aparatele pentru încălzire locală cu combustibil solid ce utilizează pelete.

(9) Informaţiile indicate pe etichetă ar trebui obţinute prin proceduri de măsurare şi de calculare fiabile, exacte şi reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare şi de calcul de ultimă generaţie general recunoscute, inclusiv, după caz, standardele armonizate adoptate de către organismele europene de standardizare, în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, în scopul stabilirii de cerinţe în materie de proiectare ecologică.

(10) Prezentul regulament ar trebui să specifice un design şi un conţinut uniforme pentru etichetele aplicabile aparatelor pentru încălzire locală.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...