Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1180/2015 privind mobilizarea Fondului de solidaritate al UE (inundaţiile din România, Bulgaria şi Italia) Număr celex: 32015D1180

În vigoare de la 18.07.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Acordul interinstituţional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare şi buna gestiune financiară, în special punctul 11,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Obiectivul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene ("fondul") este de a permite Uniunii să răspundă rapid, eficient şi cu flexibilitate situaţiilor de urgenţă şi să-şi exprime solidaritatea faţă de populaţia din regiunile afectate de catastrofe.

(2) Fondul nu depăşeşte o sumă anuală maximă de 500 de milioane EUR (la preţurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului.

(3) România a depus două cereri de mobilizare a fondului care au ca obiect inundaţiile din această ţară.

(4) Bulgaria a depus o cerere de mobilizare a fondului care are ca obiect inundaţiile din această ţară.

(5) Italia a depus o cerere de mobilizare a fondului care are ca obiect inundaţiile din această ţară.

(6) Prin urmare, fondul ar trebui să fie mobilizat în vederea furnizării unei contribuţii financiare în valoare de 66 505 850 EUR pentru cererile depuse de România, Bulgaria şi Italia.

(7) În vederea reducerii la minimum a perioadei de timp necesare pentru mobilizarea fondului, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...