Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1051/2015 privind modalităţile de exercitare a funcţiilor platformei de soluţionare online a litigiilor, modalităţile formularului electronic de reclamaţie şi modalităţile de cooperare între punctele de contact prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum Număr celex: 32015R1051

În vigoare de la 02.07.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum), în special articolul 5 alineatul (7), articolul 7 alineatul (7) şi articolul 8 alineatul (4),

după consultarea Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor,

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 524/2013 prevede instituirea unei platforme de soluţionare online a litigiilor la nivelul Uniunii (platforma SOL). Această platformă ar trebui să ia forma unui site interactiv şi multilingv care să ofere un punct de intrare unic pentru consumatorii şi comercianţii care doresc o soluţionare pe cale extrajudiciară a litigiilor referitoare la obligaţii contractuale ce decurg din contractele de vânzare sau de prestare de servicii online.

(2) Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 524/2013 prevede că formularul electronic de reclamaţie trebuie să fie uşor de utilizat. Prin urmare, reclamanţii ar trebui să aibă posibilitatea ca, înainte de a depune o reclamaţie, să completeze formularul electronic de reclamaţie ca proiect. Ar trebui să se asigure ştergerea automată de pe platforma SOL, după o perioadă de timp corespunzătoare, a proiectelor care nu sunt depuse de către reclamanţi.

(3) Pentru a asigura buna funcţionare a platformei SOL, este necesar să se stabilească modul în care partea pârâtă ar trebui să fie informată cu privire la faptul că a fost depusă o reclamaţie prin intermediul platformei, precum şi cu privire la informaţiile din formularul electronic de reclamaţie care ar trebui să fie utilizate pentru a facilita identificarea entităţilor competente de soluţionare alternativă a litigiilor (entităţile SAL).

(4) Din acelaşi motiv şi pentru a asigura aplicarea consecventă a Regulamentului (UE) nr. 524/2013, este necesar să se clarifice momentul în care entităţile SAL ar trebui să furnizeze platformei SOL informaţii privind instrumentarea unui litigiu.

(5) Este necesar să se stabilească data încheierii anumitor litigii în cazul cărora o reclamaţie nu mai poate fi instrumentată, astfel încât să se asigure că datele cu caracter personal referitoare la litigiile respective pot fi şterse în maximum şase luni după data de încheiere respectivă. Aici intră litigiile în care părţile nu reuşesc să cadă de acord asupra unei entităţi SAL din cauza lipsei de reacţie a părţii pârâte sau situaţiile în care o entitate SAL refuză să instrumenteze un litigiu.

(6) Autorităţile naţionale competente ar trebui să notifice Comisiei şi să actualizeze lista entităţilor SAL naţionale în mod uniform, pentru a simplifica înregistrarea acestor entităţi în cadrul platformei SOL, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/2013.

(7) Este oportun să se stabilească situaţiile în care părţile la un litigiu instrumentat prin platforma SOL ar trebui să aibă posibilitatea de a oferi feedback cu privire la funcţionarea platformei SOL şi la entitatea SAL care a instrumentat litigiul lor.

(8) Regulamentul (UE) nr. 524/2013 prevede desemnarea, în fiecare stat membru, a unui punct de contact SOL care să ofere sprijin părţilor implicate într-un litigiu şi entităţilor SAL care instrumentează un litigiu prin intermediul platformei SOL. În scopul de a facilita cooperarea între punctele de contact SOL, este oportun să se definească un set comun de principii care să stea la baza acestei cooperări.

(9) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind soluţionarea online a litigiilor, instituit în temeiul articolului 16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 524/2013,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...