Back

Comitetul de Cooperare UE

Decizia nr. 1/2015 de adoptare a propriului regulament de procedură [2015/1144] Număr celex: 22015D1144

În vigoare de la 14.07.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

SUBCOMITETUL VAMAL UE-REPUBLICA MOLDOVA,

având în vedere Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte ("acordul"), în special articolul 200,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 464 din acord, anumite părţi ale acestuia se aplică cu titlu provizoriu de la 1 septembrie 2014.

(2) În temeiul articolului 200 din acord, Subcomitetul vamal monitorizează punerea în aplicare şi administrarea capitolului 5 (Regimul vamal şi facilitarea comerţului) din titlul V (Comerţ şi aspecte legate de comerţ) din acord.

(3) În temeiul articolului 200 alineatul (3) litera (e) din acord, Subcomitetul vamal îşi adoptă propriul regulament de procedură,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă regulamentul de procedură al Subcomitetului vamal, astfel cum este prevăzut în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Chişinău, 20 mai 2015.

Pentru Subcomitetul vamal Secretari
Iu. CEBAN V. OPREA K. MYNAR

ANEXĂ

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...