Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1095/2015 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale, dulapurilor frigorifice de răcire şi congelare rapidă, unităţilor de condensare şi răcitoarelor pentru procese (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R1095

În vigoare de la 08.07.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, în special articolul 15 alineatul (1),

în urma consultării forumului consultativ menţionat la articolul 18 din Directiva 2009/125/CE,

întrucât:

(1) În temeiul Directivei 2009/125/CE, Comisia trebuie să stabilească cerinţe în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic care reprezintă volume semnificative de vânzări şi de schimburi comerciale, au un impact semnificativ asupra mediului şi prezintă un potenţial semnificativ de ameliorare a impactului asupra mediului prin proiectare, fără a antrena costuri excesive.

(2) Comisia a elaborat primul Plan de lucru în conformitate cu Directiva 2009/125/CE la 21 octombrie 2008, care acoperă perioada 2009-2011 şi prin care identifică echipamentele de refrigerare şi congelare, inclusiv dulapurile frigorifice de depozitare profesionale, dulapurile frigorifice de răcire şi congelare rapidă, unităţile de condensare şi răcitoare pentru procese, drept o prioritate pentru adoptarea măsurilor de punere în aplicare.

(3) Comisia a realizat un studiu pregătitor privind aspectele tehnice, de mediu şi economice ale echipamentelor de refrigerare şi congelare folosite, de regulă, în cadrul Uniunii, inclusiv ale dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale, ale dulapurilor frigorifice de răcire şi congelare rapidă, ale unităţilor de condensare şi ale răcitoarelor pentru procese. Studiul a fost elaborat în colaborare cu părţile implicate şi interesate din Uniune şi din ţări terţe, iar rezultatele au fost publicate.

(4) Al cincilea tip de produs din lotul echipamentelor de refrigerare şi congelare, şi anume camerele frigorifice, a fost analizat separat, date fiind caracteristicile sale unice în cadrul grupului, prin urmare în prezent camerele frigorifice nu ar trebui să facă obiectul prezentului regulament.

(5) În ceea ce priveşte dulapurile frigorifice de depozitare profesionale, nu este necesar să se stabilească cerinţe în materie de proiectare ecologică pentru emisiile directe de gaze cu efect de seră aferente utilizării de agenţi frigorifici, deoarece creşterea utilizării unor agenţi frigorifici cu potenţial scăzut de încălzire globală pe piaţa echipamentelor de refrigerare de uz casnic şi comercial creează un precedent pe care sectorul dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale îl poate urma.

(6) În ceea ce priveşte răcitoarele pentru procese, este necesar să se stabilească cerinţe în materie de proiectare ecologică pentru emisiile directe de gaze cu efect de seră aferente utilizării de agenţi frigorifici, deoarece în viitor această iniţiativă va orienta piaţa către agenţi frigorifici cu potenţial scăzut de încălzire globală, care sunt adesea şi mai eficienţi din punct de vedere energetic.

(7) În ceea ce priveşte unităţile de condensare, există tehnologii nebrevetate care reduc emisiile directe de gaze cu efect de seră aferente utilizării de agenţi frigorifici prin utilizarea unor agenţi frigorifici cu efect mai puţin dăunător asupra mediului. Totuşi, rentabilitatea şi impactul acestor tehnologii asupra eficienţei energetice, atunci când sunt aplicate unităţilor de condensare, nu sunt încă pe deplin stabilite, deoarece în prezent fie sunt utilizate într-o măsură neglijabilă, fie reprezintă doar o cotă mică de piaţă pentru unităţile de condensare.

(8) Întrucât agenţii frigorifici fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, iar Comisia a propus, la 7 noiembrie 2012, o revizuire a regulamentului menţionat, în prezentul regulament nu ar trebui stabilite niciun fel de restricţii specifice privind utilizarea agenţilor frigorifici. Totuşi, ar trebui să se propună o primă în cadrul cerinţelor în materie de proiectare ecologică pentru unităţile de condensare şi răcitoarele pentru procese pentru a orienta piaţa în direcţia dezvoltării de tehnologii bazate pe utilizarea de agenţi frigorifici cu efect mai puţin dăunător asupra mediului, deoarece o primă ar conduce la reducerea cerinţelor minime de eficienţă energetică pentru unităţile de condensare şi răcitoarele pentru procese destinate a fi utilizate cu agenţi frigorifici cu potenţial scăzut de încălzire globală. Viitoarea revizuire va examina tratamentul produselor care folosesc agenţi frigorifici cu potenţial de încălzire globală (GWP) ridicat în conformitate cu legislaţia relevantă în vigoare.

(9) În scopul prezentului regulament, consumul de energie în faza de utilizare a fost identificat drept aspectul de mediu semnificativ pentru dulapurile frigorifice de depozitare profesionale, dulapurile frigorifice de răcire şi congelare rapidă, unităţile de condensare şi răcitoarele pentru procese.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...