Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1041/2015 de refuzare a autorizării anumitor menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R1041

În vigoare de la 01.07.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, în special articolul 18 alineatul (5),

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, menţiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepţia cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv şi sunt incluse într-o listă a menţiunilor autorizate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, că cererile de autorizare a menţiunilor de sănătate pot fi trimise de către operatorii din sectorul alimentar autorităţii naţionale competente a unui stat membru. Autoritatea naţională competentă trebuie să înainteze cererile valabile Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), denumită în continuare "autoritatea", în vederea efectuării unei evaluări ştiinţifice, precum şi Comisiei şi statelor membre, în scop de informare.

(3) Autoritatea trebuie să emită un aviz cu privire la menţiunea de sănătate respectivă.

(4) Comisia trebuie să decidă cu privire la autorizarea menţiunilor de sănătate, ţinând seama de avizul emis de autoritate.

(5) În urma unei cereri din partea Biocodex, transmisă în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 şi care includea o cerere de protecţie a datelor care ţin de proprietate, s-a solicitat autorităţii să emită un aviz cu privire la o menţiune de sănătate referitoare la efectul citrulinei-malat şi la dispariţia mai rapidă a oboselii musculare după efort [întrebarea nr. EFSA-Q-2013-00659(1)]. Menţiunea propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: "Menţinerea nivelurilor de adenozin-trifosfat (ATP) prin reducerea lactaţilor în exces pentru dispariţia mai rapidă a oboselii musculare".

(1) EFSA Journal 2014;12(5):3650.

(6) La data de 5 mai 2014, Comisia şi statele membre au primit avizul ştiinţific din partea autorităţii, care a concluzionat că o menţiune de sănătate referitoare la citrulină-malat şi la dispariţia mai rapidă a oboselii musculare după efort în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 fusese deja evaluată de autoritate, rezultatul fiind nefavorabil [întrebarea nr. EFSA-Q-2011-00931(2)]. Informaţiile suplimentare prezentate de solicitant în contextul întrebării nr. EFSA-Q-2013-00659 nu au furnizat elemente de probă care să poată fi utilizate pentru justificarea ştiinţifică a menţiunii respective. În consecinţă, având în vedere că menţiunea nu îndeplineşte cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, ea nu ar trebui autorizată.

(2) EFSA Journal 2012;10(5):2699.

(7) În urma unei cereri din partea Comvita New Zealand Limited, transmisă în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 şi care includea o cerere de protecţie a datelor care ţin de proprietate, s-a solicitat autorităţii să emită un aviz cu privire la o menţiune de sănătate legată de efectul extrasului apos de frunze de măslin (Olea europaea L.) şi de creşterea toleranţei la glucoză [întrebarea nr. EFSA-Q-2013-00783(3)]. Menţiunea propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: "Consumul zilnic de polifenoli suplimentari proveniţi din extrasul de frunze de măslin contribuie la atenuarea creşterii glicemiei după mese".

(3) EFSA Journal 2014;12(5):3655.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...