Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1018/2015 de stabilire a unei liste de clasificare a evenimentelor de aviaţie civilă care trebuie raportate în mod obligatoriu în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R1018

În vigoare de la 20.07.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, şi a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 şi (CE) nr. 1330/2007 ale Comisiei, în special articolul 4 alineatul (5),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 376/2014 prevede instituirea unor sisteme de raportare a evenimentelor la nivelul organizaţiilor, al statelor membre şi al Uniunii, pentru a asigura raportarea, colectarea, stocarea, protecţia, schimbul, diseminarea, analizarea şi monitorizarea tuturor informaţiilor relevante privind siguranţa aviaţiei civile. În plus, el stabileşte norme de limitare a utilizării informaţiilor colectate la îmbunătăţirea siguranţei aviaţiei şi de protejare corespunzătoare a raportorului şi a altor persoane menţionate în rapoartele de eveniment, în vederea asigurării unei disponibilităţi permanente a informaţiilor privind siguranţa. Regulamentul (UE) nr. 376/2014 se aplică tuturor aeronavelor definite şi reglementate de regulamentul respectiv, inclusiv aeronavelor cu pilot la bord şi sistemelor de aeronave telecomandate.

(2) În conformitate cu articolul 4 alineatul (5) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 376/2014, Comisia trebuie să adopte o listă de clasificare a evenimentelor la care trebuie să se facă referire în cazul raportării evenimentelor, în temeiul sistemelor de raportare obligatorie instituite prin regulamentul respectiv, şi care se încadrează în categoriile menţionate la articolul 4 alineatul (1) din respectivul regulament. O a doua listă ar trebui să conţină, în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 376/2014, o clasificare a evenimentelor aplicabile aeronavelor, cu excepţia aeronavelor complexe motorizate. Această a doua listă ar trebui, după caz, să fie adaptată la specificul sectorului aviatic respectiv.

(3) Împărţirea în categorii de evenimente care trebuie raportate, prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 376/2014, a fost stabilită pentru a permite persoanelor desemnate de respectivul regulament să identifice evenimentele pe care fiecare dintre ele trebuie să le raporteze. În conformitate cu acest obiectiv, listele de evenimente ar trebui să fie împărţite conform categoriilor la care raportorii ar trebuie să se refere, în funcţie de situaţia lor respectivă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014.

(4) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Clasificarea detaliată a evenimentelor la care trebuie să se facă referire în cazul raportării, prin intermediul sistemelor de raportare obligatorie, a evenimentelor menţionate la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 este stabilită în anexele I-V la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 15 noiembrie 2015.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...