Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul 936/2015 privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite ţări terţe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înţelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii (reformare) Număr celex: 32015R0936

În vigoare de la 15.07.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) Avizul din 10 decembrie 2014 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 28 mai 2015.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului a fost modificat în mod substanţial de mai multe ori(3). Întrucât se impun noi modificări, este necesar, din motive de claritate, să se procedeze la reformarea respectivului regulament.

(3) A se vedea anexa VII.

(2) Politica comercială comună ar trebui să fie fondată pe principii uniforme.

(3) Uniformitatea în ceea ce priveşte regimul importurilor ar trebui asigurată prevăzându-se, în măsura posibilă şi luând în considerare particularităţile sistemului economic al ţărilor terţe în cauză, dispoziţii asemănătoare celor regimului comun aplicabil altor ţări terţe.

(4) Pentru un număr limitat de produse originare din anumite ţări terţe, este necesar, având în vedere sensibilitatea sectorului produselor textile al Uniunii, să se prevadă în prezentul regulament măsuri de supraveghere aplicabile la nivelul Uniunii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...