Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 107/2015 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor din categoriile M2 sau M3 în ceea ce priveşte construcţia generală a acestora [2015/922] Număr celex: 42015X0618(01)

În vigoare de la 18.06.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibilă la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include toate textele valabile până la:

Seria 06 de amendamente aduse regulamentului - Data intrării în vigoare: 10 iunie 2014

Suplimentul 4 la seria 04 de amendamente - Data intrării în vigoare: 9 octombrie 2014

Suplimentul 2 la seria 05 de amendamente - Data intrării în vigoare: 15 iunie 2015

Suplimentul 1 la seria 06 de amendamente - Data intrării în vigoare: 15 iunie 2015

1. DOMENIUL DE APLICARE

1.1. Prezentul regulament se aplică oricărui vehicul neetajat, etajat, rigid sau articulat de categoria 2 sau M3 (1).

(1) În conformitate cu Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, punctul 2 -www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

1.2. Cu toate acestea, cerinţele din prezentul regulament nu se aplică următoarelor vehicule:

1.2.1. vehicule destinate transportului securizat al persoanelor, de exemplu al prizonierilor;

1.2.2. vehicule proiectate special pentru transportul persoanelor rănite sau bolnave (ambulanţele);

1.2.3. vehicule de teren;

1.2.4. vehicule proiectate special pentru transportul şcolarilor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...