Back

Tribunalul de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene

Regulamentul de ordine interioară şi de procedură cuprinzând Dispoziţii practice de punere în aplicare a Regulamentului de procedură al Tribunalului şi Formular de asistenţă judiciară - Tribunalul Număr celex: 32015Q0618

În vigoare de la 18.06.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Dispoziţii practice de punere în aplicare a Regulamentului de procedură al Tribunalului

TRIBUNALUL,

având în vedere articolul 224 din Regulamentul său de procedură,

întrucât, din preocuparea pentru transparenţă, pentru securitate juridică şi pentru aplicarea corespunzătoare a Regulamentului de procedură, atribuţiile grefierului, în special cele referitoare la ţinerea registrului şi a dosarelor cauzelor, la îndreptarea neregularităţilor actelor de procedură şi a înscrisurilor şi mijloacelor materiale de probă, la notificarea lor şi la tariful grefei, trebuie să facă obiectul dispoziţiilor de punere în aplicare;

întrucât, în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul de procedură, se impune stabilirea tarifului grefei;

întrucât, în interesul unei bune administrări a justiţiei, este necesar să dea reprezentanţilor părţilor, fie ei avocaţi sau agenţi în sensul articolului 19 din Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (denumit în continuare "Statutul"), instrucţiuni practice privind modul de prezentare a actelor de procedură, a înscrisurilor şi a mijloacelor materiale de probă şi întrucât este necesar ca şedinţele de audiere a pledoariilor în faţa Tribunalului să fie pregătite cât mai bine;

întrucât prezentele dispoziţii practice de punere în aplicare explică, precizează şi completează anumite dispoziţii din Regulamentul de procedură şi urmăresc să permită reprezentanţilor părţilor să ţină seama de elemente pe care instanţa trebuie să le ia în considerare, în special cele referitoare la depunerea actelor de procedură, a înscrisurilor şi a mijloacelor materiale de probă, la prezentarea lor, la traducerea lor şi la interpretare cu ocazia şedinţelor de audiere a pledoariilor;

având în vedere particularităţile problemelor legate de regimul de confidenţialitate al actelor de procedură, al înscrisurilor şi al mijloacelor materiale de probă;

întrucât revine grefierului sarcina de a veghea la conformitatea actelor de procedură şi a înscrisurilor şi mijloacelor materiale de probă depuse la dosarul cauzei cu dispoziţiile Statutului, ale Regulamentului de procedură şi ale prezentelor dispoziţii practice de punere în aplicare;

întrucât depunerea unor acte de procedură şi a unor înscrisuri şi mijloace materiale de probă neconforme cu dispoziţiile Statutului, ale Regulamentului de procedură şi ale prezentelor dispoziţii practice de punere în aplicare contribuie la prelungirea, uneori semnificativă, a duratei judecăţii şi la sporirea cheltuielilor de judecată;

întrucât, prin respectarea prezentelor dispoziţii practice de punere în aplicare, reprezentanţii părţilor, acţionând în calitatea lor de auxiliari de justiţie, contribuie prin loialitatea lor procedurală la eficacitatea justiţiei, permiţând Tribunalului să poată trata în mod util actele de procedură, înscrisurile şi mijloacele materiale de probă pe care le depun, şi nu se expun riscului aplicării articolului 139 litera (a) din Regulamentul de procedură, în ceea ce priveşte aspectele tratate în prezentele dispoziţii practice de punere în aplicare;

întrucât încălcările repetate ale prevederilor Regulamentului de procedură sau ale prezentelor dispoziţii practice de punere în aplicare care necesită ca Tribunalul să solicite îndreptarea neregularităţii pot da loc rambursării cheltuielilor legate de tratamentul pe care Tribunalul trebuie să îl efectueze în acest sens, în aplicarea articolului 139 litera (c) din Regulamentul de procedură;

întrucât tratamentul informaţiilor sau al înscrisurilor ori mijloacelor materiale de probă în temeiul articolului 105 alineatul (1) sau (2) din Regulamentul de procedură este reglementat prin decizia adoptată de Tribunal în temeiul articolului 105 alineatul (11) din Regulamentul de procedură;

după consultarea agenţilor statelor membre, a instituţiilor care intervin în procedurile în faţa Tribunalului, a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI) şi a Consiliului Barourilor Europene (CCBE),

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...