Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 1735/2015 privind poziţia exactă a avertismentului general şi a mesajului de informare pe tutunul de rulat comercializat în pungi/plicuri [notificată cu numărul C(2015) 6455] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015D1735

În vigoare de la 19.10.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE, în special articolul 9 alineatul (6),

întrucât:

(1) Directiva 2014/40/UE stabileşte noi norme privind avertismentele de sănătate care trebuie să apară pe produsele din tutun pentru fumat, inclusiv privind avertismentele generale şi mesajele de informare, şi prevede, în special, că ambele trebuie să acopere 50% din suprafeţele pe care sunt tipărite. Ar trebui să se stabilească poziţia exactă a acestor avertismente pe tutunul de rulat comercializat în pungi/plicuri. Pungile pot lua forma unui buzunar dreptunghiular cu o clapă care acoperă deschizătura ("plic dreptunghiular") sau forma unei pungi cu bază plată.

(2) Plicurile dreptunghiulare pot lua forma unui plic cu deschidere parte peste parte care se deschide de obicei în doi timpi sau a unui plic cu burduf tip mapă cu o clapă pliabilă care se deschide de obicei într-un singur timp. Multe dintre aceste plicuri sunt fabricate dintr-o folie de plastic transparent în care este inserată o hârtie pe care pot fi tipărite avertismentele de sănătate. În unele cazuri, plicurile cu închidere parte peste parte sunt fabricate din polietilenă, polipropilenă sau dintr-un material plastifiat care, în opinia industriei, ar trebui să fie reproiectate pentru a permite imprimarea pe ambele părţi ale clapei, în special dacă plicul nu este alcătuit din mai multe straturi.

(3) Pentru a garanta faptul că avertismentele de sănătate sunt poziţionate în acelaşi loc pe toate plicurile dreptunghiulare şi că avertismentul general şi mesajul de informare sunt uşor vizibile, ele ar trebui să fie tipărite pe suprafeţele care devin vizibile atunci când pachetul unitar este complet deschis.

(4) Pentru pachetele fabricate din polietilenă, polipropilenă sau din material laminat, în cazul în care există riscul migrării cernelii dacă interiorul clapei cu închidere parte peste parte este imprimat, ar trebui să se acorde o perioadă de tranziţie pentru a permite repoziţionarea avertismentului general şi a mesajului de informare, astfel încât să se evite tipărirea pe suprafeţele care vin în contact direct cu tutunul. În acest mod, industria ar dispune de suficient timp pentru a-şi adapta procesul de producţie la noile norme. Costurile generate de aceste adaptări nu sunt considerate disproporţionate în raport cu avantajele în ceea ce priveşte îmbunătăţirea vizibilităţii avertismentelor atunci când pachetul este complet deschis.

(5) Cea mai adecvată poziţie a avertismentului general şi a mesajului de informare pe pungile cu bază plată este pe suprafeţele de pe fundul pungii, în special dat fiind că suprafeţele interioare sunt mascate de conţinutul pungii.

(6) Dimensiunile avertismentelor trebuie să fie calculate în funcţie de dimensiunile suprafeţelor atunci când pachetul este închis, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din Directiva 2014/40/UE.

(7) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului menţionat la articolul 25 din Directiva 2014/40/UE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Obiect

Prezenta decizie stabileşte normele cu privire la poziţionarea exactă a avertismentelor generale şi a mesajelor de informare pe tutunul de rulat comercializat în pungi/plicuri.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...